Javni poziv – oglas o licitaciji

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Broj: 03-19-520/20 Datum, 08.06.2021.godine Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13) i člana 7.Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije … Continued