16. 07. 2021.

OBAVIJEST o promjeni službene e-mail adrese Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Ključ

Obavještavamo Vas da je došlo do promjene službene e-mail adrese u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ.

Nova e-mail adresa za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ I Općinskog načelnika je : opcinakljuc.nacelnik@gmail.com

Ranija e-mail adresa: opckljuc@bih.net.ba  više nije u upotrebi zbog smetnji tehničke prirode.

S poštovanjem,

Služba za stručne poslove Općinskog načelnika I Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti

[carousel-horizontal-posts-content-slider]