18. 11. 2021.

Javni poziv: Tekući transferi neprofitnim ogranizacijama – “Podrška udruženjima i komorama”

Kompletan tekst Javnog poziva kao i neophodnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na linkovima ispod:

[carousel-horizontal-posts-content-slider]