Potpisan Ugovor o sufinansiranju nabavke vozila za prikupljanje ambalažnog otpada i provođenje promotivnih aktivnosti u općini Ključ

posted in: Arhiva | 0

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika potpisan navedeni Ugovor između Općine Ključ, JKP “RAD” d.o.o. Ključ i Ekopaka – Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo.

Ugovor je vezan za nabavku vozila za prikupljanje ambalažnog otpada (orijentaciona cijena 68.000,00 KM), nabavku 45 komada kontejnera od 1.100 l za uspostavu 15 eko-otoka, uređenje površina za postavljanje eko-otoka, uređenje reciklažnog dvorišta, kao i da će prikupljeni ambalažni otpad biti predavan u sistem Ekopaka.

Obaveza potpisnika, Načelnika Zukanovića, direktora Egrlića i direktorice Hrbat, jeste i provođenje promotivne i edukativne aktivnosti. Slijedi provođenje postupka javne nabavke i odabir najpovoljnijeg ponuđača. Ovim činom, Općina Ključ je napravila još jedan korak u zaštiti i uređenju životne okoline.