JAVNI POZIV za učešće u Programu obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Općina Ključ objavljuje Javni poziv za učešće u Programu obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“.

Pozivaju se javne ustanove i preduzeća, sportski klubovi, nevladine organizacije, privredni subjekti i svi zainteresovani da daju svoje prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“.                                                                              

Cilj manifestacije je obogatiti kulturno-zabavne sadržaje na području naše općine.

Planirane aktivnosti trajaće od 17.12.2022. do 30.12.2022. godine na cijeloj teritoriji općine Ključ.

Prijedlog dostaviti na obrascu (isti možete preuzeti na web stranici Općine Ključ ili u kancelariji broj 24) koji sadrži, između ostalog: naziv i kontakt predlagača, naziv i opis aktivnosti, vrijeme i lokaciju održavanja aktivnosti te predviđeni broj učesnika i izvor finansiranja.

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u Programu mogu dostaviti do 6.12.2022. godine na adresu: Općina Ključ, ul. Branilaca BiH br. 78, 79280 Ključ, sa naznakom „Za učešće u Programu obilježavanja manifestacije Ključka zima 2022 – zimska čarolija“ ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

Svi pristigli prijedlozi u navedenom roku biće razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“ sa ciljem utvrđivanja konačnog Programa obilježavanja.

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.