OBAVIJEST

posted in: Nekategorisano | 0

Ovim putem obavještavamo sve pratitelje i posjetioce naše web stranice i Facebook stranice da Općina Ključ kao Jedinstveni općinski organ koristi oficijelnu web stranicu www.opcina-kljuc.ba i oficijelnu Facebook stranicu kao na slikama ispod.

Ovim putem se ograđujemo od svih članaka koji se pišu sa Facebook profila s nazivom Općina Ključ gdje se implicira na objave organa uprave.

Molimo Vas da uzmete u obzir osjetljivost sadržaja koje pojedine stranice objavljuju.

Slika 1. Pokazuje Facebook profil stranice koja nije pod ingerencijom Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Ključ.

Slika 2 i Slika 3. pokazuju Oficijelnu web stranicu Općine Ključ kao i oficijelnu Facebook stranicu Općine Ključ.

Zbog velikog broja upita naših sugrađana o člancima koji se objavljuju na navedenoj Facebook stranici, ali i posjetitelja naših stranica smatrali smo da je neophodno da Vas sa istim upoznamo.

HVALA VAM NA RAZUMIJEVANJU!