POZIV

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

za dostavu prijedloga Programa i sadržaja manifestacija na području općine Ključ za 2024. godinu

Pozivaju se javne ustanove, sportski klubovi, nevladine organizacije, privredni subjekti i svi zainteresovani da daju svoje prijedloge za određene manifestacije u cilju izrade što kvalitetnijeg i kompletnijeg Programa obilježavanja značajnih datuma i drugih manifestacija na području općine Ključ za 2024. godinu.

– Prijedlog treba da sadrži kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (telefon ili e – mail adresu) i planirane izvore finansiranja manifestacije. U prilogu poziva je obrazac Prijave na raspisani Poziv.

Svi zainteresovani svoje prijedloge mogu dostaviti do 19.1.2021. god. na adresu Općina Ključ  ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

Na osnovu ovih podataka Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti i Odbor za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija na području općine Ključ će sačiniti Program obilježavanja značajnih datuma i drugih manifestacija na području općine Ključ za 2024. godinu  kao i finansijski plan za finansiranje manifestacija iz sredstava koja se u Budžetu općine Ključ za 2024. godinu planiraju za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija.

Ukoliko ne dostavite tražene podatke, manifestacije koje planirate u 2024. godini neće biti finansirane iz Budžeta općine Ključ.

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                         Nedžad Zukanović, prof.