02. 12. 2022.

Informacija o otvorenom “EU4BusinessRecovery” javnom pozivu: 600 hiljada KM za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu u sektoru poljoprivrede

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, objavljen je Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući mjere zaštite od COVID-19) u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 600 hiljada KM, Evropska unija omogućit će učešće poslovnih subjekata u programu edukacije, tehničke i finansijske podrške vezano za zaštitu i sigurnost na radu. Nakon učešća u edukaciji i tehničkoj podršci projekta, preduzeća će biti kvalificirana za finansijsku podršku investicijama od 10 000 do 30 000 KM, koja će biti usmjerena na implementaciju preporučenih mjera za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere).

Odabrana preduzeća dobit će besplatno učešće u edukaciji o zakonskim aspektima i značaju primjene mjera zaštite i sigurnosti na radu. Dodatno, preduzećima će biti pružena tehnička podrška u oblastima procjene postojećeg stanja za zaštitu i sigurnost na radu, ispitivanja uslova radne sredine i preporuka za unapređenje uslova radne sredine, izrade akta o procjeni rizika za svako radno mjesto, izrade internog akta o zaštiti na radu zajedno sa prijedlogom potrebnih sredstava za zaštitu i sigurnost na radu i/ili edukaciju uposlenika o zaštiti i sigurnosti na radu. Pomenuta tehnička podrška će biti pružena u skladu sa individualnim potrebama preduzeća.

Na javni poziv mogu se prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana najkasnije godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda i sirovina. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije. Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je direktno putem web stranice eu4business.ba.

Svi zainteresovani za učešće u javnom pozivu prijave sa potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti putem online platforme javnipoziv.undp.ba od 28.11.2022. do 23.12.2022.

Realizacijom ovih investicija nastoji se podržati modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije. Glavni cilj je osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni učinci izazvani pandemijom COVID-19. Projekat EU4BusinessRecovery daje važan ekonomski i socijalni doprinos u područjima higijene i zaštite na radu, sigurnosti radnih mjesta, te inovacijama proizvoda i digitalizaciji.

Projekat finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na web stranici: https://www.eu4business.ba/

29. 11. 2022.

JAVNI POZIV za učešće u Programu obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“

Općina Ključ objavljuje Javni poziv za učešće u Programu obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“.

Pozivaju se javne ustanove i preduzeća, sportski klubovi, nevladine organizacije, privredni subjekti i svi zainteresovani da daju svoje prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“.                                                                              

Cilj manifestacije je obogatiti kulturno-zabavne sadržaje na području naše općine.

Planirane aktivnosti trajaće od 17.12.2022. do 30.12.2022. godine na cijeloj teritoriji općine Ključ.

Prijedlog dostaviti na obrascu (isti možete preuzeti na web stranici Općine Ključ ili u kancelariji broj 24) koji sadrži, između ostalog: naziv i kontakt predlagača, naziv i opis aktivnosti, vrijeme i lokaciju održavanja aktivnosti te predviđeni broj učesnika i izvor finansiranja.

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u Programu mogu dostaviti do 6.12.2022. godine na adresu: Općina Ključ, ul. Branilaca BiH br. 78, 79280 Ključ, sa naznakom „Za učešće u Programu obilježavanja manifestacije Ključka zima 2022 – zimska čarolija“ ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

Svi pristigli prijedlozi u navedenom roku biće razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“ sa ciljem utvrđivanja konačnog Programa obilježavanja.

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

24. 11. 2022.

Otvoren novi javni poziv projekta Evropske unije EU4AGRI

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, u petak 18. novembra, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.  

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.5 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanasiranje iznosi minimalno 30%.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti   
obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poljoprivredna gazdinstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promovisanje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnijeti od 23.11.2022. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.   

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://javnipoziv.undp.ba/ , u periodu od 24.11.2022. do 23.01.2023. godine

Prva online INFO sesija bit će održana u srijedu, 23. novembra u 14:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz informativnih sesija u gradovima širom BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.

Više informacija o ovom Javnom pozivu svi zainteresovani moći će saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba .

17. 11. 2022.

04. 11. 2022.

Posjeta Kantonalne uprave civilne zaštite Ključu

Općinski načelnik Nedžad Zukanović danas je u svom kabinetu ugostio predstavnike Kantonalne uprave civilne zaštite. Tema sastanka je realizacija dva značajna projekta u sistemu zaštite i spašavanja i to uspostava sistema radio veza i geografsko informacionog sistema Kantonalne uprave civilne zaštite. Vrijednost ova dva projekta je milion konvertibilnih maraka, te su pored Kantonalne uprave korisnici projekta i službe civilne zaštite općina / gradova Unsko-sanskog kantona, a isti finansira Kantonalna uprava civilne zaštite.

Ovom prilikom razgovaralo se i o projektima od značaja za općinu Ključ, kao i realizacija mjera i aktivnosti iz Programa razvoja zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Načelnik Zukanović se zahvalio Kantonalnoj upravi civilne zaštite na dosadašnjim projektima koji su implementirani na području općine Ključ te ovaj sastanak samo potvrđuje opredjeljnost i jednih i drugih za buduću saradnju Kantonalne uprave i Općine Ključ.

18. 10. 2022.

05. 10. 2022.

Sretan Dan učitelja

Povodom 5. oktobra Dana učitelja i prosvjetnih radnika u svoje ime te u ime zaposlenika Općine Ključ ovim putem upućujem Vam iskrene čestitke.

“Nemojte ograničavati djecu samo na ono što ste vi naučili, jer djeca su rođena u drugom vremenu”.

Općinski načelnik

NEDŽAD ZUKANOVIĆ,prof.