01. 08. 2022.

UPITNIK ZA ISPITIVANJE STAVOVA ŽENA U PROJEKTNIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TEMU NJIHOVOG UČEŠĆA NA FORUMIMA GRAĐANA MJESNIH ZAJEDNICA

Poštovana,
Upitnik koji se nalazi pred Vama je dio istraživanja o stavovima žena na temu učešća na forumima mjesnih zajednica koji su pokrenuti u sklopu druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)“ (MZ projekat).  Ovaj projekat provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a finansiraju ga Vlada Švicarske i Švedska pri čemu projektne aktivnosti pomažu da se planovi i prioriteti stanovnika jedne mjesne zajednice definiraju i realiziraju u saradnji sa opštinskom/općinskom/gradskom upravom.

Princip rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena je centralna tema MZ projekta zbog toga što radom na ovim pitanjima doprinosimo stvaranju značajnog razvojnog potencijala. Žene u BiH su manje zastupljene na upravljačkim pozicijama i na mjestima donošenja odluka a forumi građana u mjesnim zajednicama su između ostalog pokrenuti kako bi se bolje čuo i uvažio glas žena, njihovi stavovi i prioriteti te njihove potrebe.

Do sada su forumi mjesnih zajednica održani u gotovo 200 mjesnih zajednica na području 41 općine/opštine/grada u Bosni i Hercegovini koje sudjeluju u ovom projektu. Prilikom analize učesnika i učesnica foruma, primijećen je znatno manji broj žena koje su se odazvale forumima. S tim u vezi, ovo istraživanje za cilj ima ispitivanje stavova žena o njihovom učešću na forumima u mjesnim zajednicama, te identificiranje problema ili situacija koje utječu na njihov manji odziv.

S tim u vezi, molimo Vas da izdvojite 10 minuta Vašeg vremena i odgovorite na ovaj upitnik te nam na taj način pomognete da povećamo broj žena koje učestvuju na forumima građana.

https://www.surveymonkey.com/r/zene-mz

Hvala vam na učešću!

Tim MZ projekta

26. 07. 2022.

Potpisan Ugovor o sufinansiranju nabavke vozila za prikupljanje ambalažnog otpada i provođenje promotivnih aktivnosti u općini Ključ

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika potpisan navedeni Ugovor između Općine Ključ, JKP “RAD” d.o.o. Ključ i Ekopaka – Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo.

Ugovor je vezan za nabavku vozila za prikupljanje ambalažnog otpada (orijentaciona cijena 68.000,00 KM), nabavku 45 komada kontejnera od 1.100 l za uspostavu 15 eko-otoka, uređenje površina za postavljanje eko-otoka, uređenje reciklažnog dvorišta, kao i da će prikupljeni ambalažni otpad biti predavan u sistem Ekopaka.

Obaveza potpisnika, Načelnika Zukanovića, direktora Egrlića i direktorice Hrbat, jeste i provođenje promotivne i edukativne aktivnosti. Slijedi provođenje postupka javne nabavke i odabir najpovoljnijeg ponuđača. Ovim činom, Općina Ključ je napravila još jedan korak u zaštiti i uređenju životne okoline.

15. 07. 2022.

12. 07. 2022.

10. 07. 2022.

Ključani potvrdili ulogu uzornih domaćina

Teritorijom općine Ključ u protekla dva dana prošle su karavane biciklista, maratonaca i motorista, učesnika obilježavanja genocida u Srebrenici. Svi oni su bili puni riječi hvale za organizaciju dočeka, za sve one Ključane koji su im pružili pažnju i ugostili ih, posebno ističući Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića i njegov angažman, jer nisu imali priliku u drugim sredinama da ih lično Načelnik dočeka, služi, razgovara sa njima i srdačno poželi sretan put. I to, ne samo ovaj put, već se to godinama dešava.
Naši gosti se iskreno raduju ponovnom dolasku u Ključ, susretu i druženju sa Ključanima i drugim povodom, a mi smo pozivnicu već uručili za nastupajuće Ključko ljeto.

08. 07. 2022.

07. 07. 2022.

EKO-SPORT KLJUČ UČESTVUJE NA MARŠU MIRA – SREBRENICA 2022.

Danas su članovi Udruženja “EKO-SPORT” iz Ključa krenuli na Marš mira Srebrenica 2022. godine. Ove godine je naših 7 predstavnika koji učestvuju na Maršu mira. Iz Prijedora će autobusom biti prevezeni do Nezuka odakle 8. jula počinje marš prema Srebrenici. Općinski načelnik Nedžad Zukanović je u svoje ime i u ime općine Ključ zaželio sretan put i svim učesnicima da u dobrom zdravlju prepješače predviđenu rutu. I ove godine održava se Marš mira Srebrenica u znak sjećanja na genocid u Srebrenici kao pouka svima nama “Da se nikome i nikada ne dogodi Srebrenica!”