15. 04. 2021.

Obavijest za pčelare

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar pčelara i pčelinjaka, da je u skladu sa odredbama člana 12. stav (2) Pravilnika o pčelarstvu  („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/18) propisano da  se Prijava o broju pčelinjih zajednica na dan 15.10. predhodne godine i 15.04. tekuće godine vrši u nadležnoj općinskoj službi najkasnije do 15.05. tekuće godine na obrascu koji se nalazi u Prilogu III Pravilnika.

Ukoliko u roku do 15.05. tekuće godine u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ključ ne izvrše Prijavu o broju pčelinjih zajednica na propisanom obrascu neće moći ostvariti pravo na  federalnu novčanu podršku u 2021.godini – Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 15.04.2021.godine               Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

14. 04. 2021.

Čestitka povodom Dana Armije R BiH 15. april

Armija Republike Bosne i Hercegovine je temelj i garancija za očuvanje Bosne i Hercegovine kao suverene, nezavisne i slobodne države svih njenih naroda.

Povodom 15. aprila Dana Armije R BIH u ime općine Ključ i u svoje lično ime svim pripadnicima Armije R BiH upućujem iskrene čestitke.

Ovo je Dan kada su pripadnici naše Armije odlučili odbraniti svoje i naše domove, narod i državu, dan koji će pamtiti svi građani Bosne i Hercegovine koji vole i poštuju BiH jedinstvenu i cjelovitu – onakvu za kakvu su se borili svi pripadnici Armije R BiH.

Posebnu zahvalnost i obavezu osjećamo prema onima koji nisu više sa nama, neka im je rahmet i pokoj duši. Oni su dali ono najviše što su imali – svoje živote. Upućujem izraze suosjećanja svim članovima porodica šehida i poginulih boraca.

Općinski načelnik

Nedžad Zukanović, prof.s.r.

Armija nastala iz želje i potrebe naroda da sačuva slobodu i dostojanstvo ovjekovječena je u srcima iskrenih patriota. Zahvaljujući hrabroj borbi Armije RBiH naša domovina je sačuvala teritorijalni integritet i međunarodnopravni subjektivitet.

Povodom obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke i dobre želje svim pripadnicima Armije R BiH, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima Armije R BiH.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća

                       Emina Filipović, prof.s.r.

13. 04. 2021.

PRVI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU KREATIVNIH MUZIČKIH RADIONICA „MUZIČKI KARAVAN”

PRVI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU KREATIVNIH MUZIČKIH RADIONICA „MUZIČKI KARAVAN“

Ovim putem Vam dostavljamo prvi poziv za učešće u projektu kreativnih muzičkih radionica pod nazivom „MUZIČKI KARAVAN – promocija interkultularnog dijaloga, razumijevanja i zajedničke
saradnje među mladima na području Grada Prijedora i prijedorske regije“.
Glavni cilj projekta je podsticanje razvoja održivog mira u Bosni i Hercegovini i afirmisanje interkulturalne vrijednosti na nivou lokalne zajednice i društva kroz kulturne i muzičke aktivnosti za
mlade. Trajanje projekta je 12 mjeseci (april 2021 – april 2022), a implementacija muzičkih radionica će se vršiti na području šire regije sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj i
Federaciji Bosne i Hercegovine (Prijedor, Sanski Most, Oštra Luka, Ključ, Bosanski Petrovac, Novi Grad, Kozarska Dubica, Bosanska Krupa i Kostajnica).


Mentori muzičkih radionica su prominenti muzički stvaraoci iz Prijedora – Igor Paspalj (najbolji gitarista svijeta za 2020.godinu), Anes Beglerbegović (bubnjar, “Dino Merlin band”) i Dinko Kulenović (basista, “Rock ko fol” band). Sadržaj muzičkih radionica su zasnovani na sljedećim temama:
upoznavanje s muzičkim instrumentima, muzički stilovi kroz prezentaciju, sviranje sa polaznicima, muzičar kao profesija, proces snimanja muzičkog djela, i dr.
Nosilac projekta je Udruženje Bosanski kulturni centar u Prijedoru, a partneri u implementaciji projekta su muzička škola „Kuća dobrih tonova“ iz Srebrenice i muzički studio „Indico music“ Prijedor.

Donatori projekta su austrijska nevladina organizacija „Bauern helfen Bauern“ iz Salcburga i Austrijski kulturni forum Sarajevo koji djeluje pri Austrijskoj ambasadi u Sarajevu. Medijski partneri su portal
„Prijedor24.com“, i „Free radio“ Prijedor.


Pozivamo sve zainteresovane mlade osobe iz šire regije, starosne dobi izmeđiu 14 i 35 godina da nam se pridruže u „Muzičkom karavanu“. Rok za Vaše prijave je 27.april 2021.godine.

Više informacija na sljedećem linku: file:///C:/Users/Hej/Downloads/PRVI%20POZIV_MUZI%C4%8CKI%20KARAVAN.pdf

Prijava za učešće se nalazi na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_3TafjVFiPvzJAv2iUSTzcMxWS7m5OQcdH1qB4yT2rf-oiw/viewform?gxids=7628

12. 04. 2021.

11. 04. 2021.

Razvijte vaše sposobnosti i steknite certifikate u oblasti turizma!

Turizam Academy stvorena je s ciljem razvoja ljudskog kapitala u oblasti turizma u Bosni i Hercegovini u skladu s globalnim standardima i preporukama međunarodnih eksperata. Bez obzira da li ste student, početnik ili dugogodišnji radnik u turizmu, sigurni smo da Turizam Academy ima pravi kurs za Vas! Naši kursevi su razvijeni za potrebe javnog sektora, ugostiteljstva, turističkog marketinga, investitora, lokalnih poduzetnika i mladih osoba zainteresiranih za razvoj turizma. Svi kursevi u sklopu Turizam Academy su potpuno besplatni.

Za više informacija i način prijave na besplatne online kurseve pogledajte u video linku https://youtu.be/j7S2ZQ3vvLQ

Za dodatne informacije o kursevima koji se nude u oblasti turizma, sektora kulinarstva i ostalih sektora vezanih za turizam, pogledajte na linku koji su sve besplatni kursevi na raspolaganju: https://academy.turizambih.ba/all-courses/

08. 04. 2021.

25. 03. 2021.

Objavljen Program poticaja za poljoprivredu za 2021. godinu

Na 259. sjednici održanoj u Sarajevu 18.03.2021. godine, Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87.000.000,00 KM. Mjere novčanih podrški koje su predviđene u Programu za 2021. godinu doprinose ispunjavanju ciljeva unapređenja poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda.  

Usvajanju Programa prethodila je opsežna javna rasprava u sklopu koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaprimilo veliki broj sugestija, prijedloga i komentara na nacrt programa. Održani su sastanci sa odborima za poljoprivredu oba doma Parlamenta Federacije BiH, nadležnim kantonalnim ministarstvima, predstavnicima saveza i udruženja poljoprivrednika. U skladu s tim,  povećana su sredstva za biljnu proizvodnju te ove godine iznose 13.330.000,00 KM. Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 56.200.000,00 KM.

Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2021. godinu, iznos od 14.050.000,00 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije BiH. U okviru ovog modela potiču se investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata, u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, nabavku visokokvalitetne rasplodne stoke i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Iznos od 2.000.000,00 KM predviđen je ovogodišnjim Programom za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka preko kreditne linije za poljoprivredu.  

Za model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2.920.000,00 KM. Ova sredstva će se koristiti za sufinansiranje penzijskog i zdravstvenog osiguranja za nove obrte, finansiranje izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, Operativnog programa razvoja zadrugarstva, podršku opremanju laboratorija i veterinarskih organizacija, sufinansiranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, podršku organizovanju stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova te sufinanciranje izlaganja na sajmovima. Određena su i sredstva za sufinansiranje organizovanja poljoprivrednika, aktivnosti poljoprivrednih zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta sa područja Federacije BiH i otkup njihovih proizvoda s ciljem njihove prodaje, prerade ili izvoza.

Program poticaja za 2021. objavljen je 24.03.2021. godine u Službenim novinama Federacije BiH broj 23/21. 

VAŽNA NAPOMENA: Preuzimanje obrazaca i podnošenje zahtjeva za novčanu potporu za model ruralnog razvoja i model ostalih vrsta potpora za 2021. godinu bit će moguće tek nakon objave novih pravilnika i obavijesti o podnošenju zahtjeva, što će također uskoro biti objavljeno na ovoj web stranici. 

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/03/03-program-poticaja-2021-23-21.pdf

Dokumenti

23. 03. 2021.

Radna posjeta poljoprivrednika općine Ključ farmi PERNA-F d.o.o. u Bosanskoj Krupi

Dana 22.03.2021. godine u radnu posjetu Farmi d.o.o. Perna-F- Bosanska Krupa  bili su predstavnici općine Ključ na čelu sa Načelnikom općine te rukovodstvo Udruženja poljoprivrednika “Ključka dolina”-Ključ i direktor Veterinarske stanice Dr.Imširević-Ključ. Iste je dočekao i primio vlasnik i direktor farme gospodin Adem Šahinović. Navedena posjeta je imala za cilj razmjene iskustava u poljoprivrednoj proizvodnji sa posebnim osvrtom na Uzgoj visoko produktivnih mliječnih grla. Navedena farma je izvršila uvoz  stotinu visoko steonih junica simentalske pasmine porijeklom iz Njemačke za potrebe vlastite farme. Samom posjetom predstavnici poljoprivrednih proizvođača su se  uvjerili u kvalitet uvezenih grla. Navedenom posjetom zbog iskazanog interesa na području naše općine za visoko produktivnim grlima željelo se doći do potrebnih informacija za skorom  implementacijom sličih programa na području naše općine uz finansijsku podršku iz Budžeta općine Ključ.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače o upisu promjena u RPG i RK

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Sl. novine FBiH”, br. 32/2017, 34/2017 – ispr., 55/2017, 56/2018 i 24/2020), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na novčane podrške u oblasti poljoprivrede.

Ukoliko u roku od 01.01.2021.godine do 31.03.2021.godine u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu poljoprivredna gazdinstva i klijenti sa područja općine Ključ ne izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK) neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2021.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 23.03.2021.godine                 Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu