24. 03. 2022.

Poziv za učešće u akciji generalno čišćenje grada pod sloganom “U susret Ramazanu očistimo grad”

Poštovani,

         Dana 30.03.2022 godine (srijeda) od 07.00 do 15.00 sati na području općine Ključ organizuje se akcija generalnog čišćenja grada pod sloganom  „U SUSRET RAMAZANU OČISTIMO GRAD“ glavni nosilac aktivnosti su   JKP „RAD“ d.o.o. Ključ  i  JU „ Općinski fond za komunalnu djelatnost i infrastrukturu“ Ključ.

        Ovim putem pozivamo sve učenike osnovnih i srednjih škola, članove udruženja i sportskih klubova, uposlenike javnih preduzeća i javnih ustanova, uposlenike organa uprave, vlasnike preduzeća,  obrta, trgovinskih i ugostiteljskih objekata kao i sve građane općine Ključ koji žele da imaju čistu okolinu u mjestima u kojim žive, rade i djeluju da se pridruže akciji i daju svoj doprinos čišćenjem našeg Ključa.

Mjesto okupljanja je 30.03.2022.god. kod DOMA KULTURE Ključ u 7.00 sati.

        Lokacije i organiziranje čišćenja u Mjesnim zajednicama na području općine Ključ biće određene u koordinaciji sa sekretarima MZ-a.

Za sve učesnike u akciji JKP „RAD“ Ključ će osigurati maske, rukavice i vreće za prikupljanje otpada kao i odvoz istih na deponiju s bilo kojeg dijela općine Ključ na kojem se bude organizovala akcija čišćenja.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju u akciji.

S poštovanjem        

                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                            Nedžad Zukanović, prof.

23. 03. 2022.

Ankete za građane općine Ključ – Projekat MZ

U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, kojeg provodi UNDP, a koji je podržan od Vlada Švicarske i Švedske, na području općine Ključ provodi se anketiranje u izabranim mjesnim zajednicama.

Ovim putem Molimo sve zainteresovane građane da istu anketu popune online na sljedećem linku:

https://forms.gle/2AbYrxqNJ9aSypFYA

Upitnik je aktivan do 6. aprila 2022. godine.

22. 03. 2022.

Obavještenje o raspisanim Javnim pozivima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Obavještavamo Vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva.

S tim u vezi, molimo Vas da ovu informaciju podijelite na Vašoj internet stranici/ oglasnoj ploči, kako bi ova informacija došla do što većeg broja poslodavaca koji žele zaposliti osobe sa minimalno 60% invaliditeta, te osoba sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem/samozapošljavanjem.

–              Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti ovdje:      https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini/

–              Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini, možete preuzeti ovdje:    https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini/

21. 03. 2022.

OBAVIJEST o rokovima za podnošenja prijava promjena u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Sl. novine FBiH”, br. 32/2017, 34/2017 – ispr., 55/2017, 56/2018 i 24/2020), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Ukoliko u roku od 01.01.2022.godine do 31.03.2022.godine u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu poljoprivredna gazdinstva i klijenti sa područja općine Ključ ne izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK) neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2022.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 21.03.2022.godine                                       Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

15. 03. 2022.

14. 03. 2022.

11. 03. 2022.

07. 03. 2022.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka

Broj: 08-20-1830-1/22

Bihać; 22.02.2022.godine

Na osnovu člana 54., 72. i 93. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09) i člana 17., 20. i 22. Pravilnika  o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka.

Namjenska sredstva iz predhodnog stava mogu se koristiti u slijedeće svrhe:

  1. izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;
  2. provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja;
  3. uspostavu informacijskog sistema za zemljište;
  4. zemljišni monitoring;
  5. izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta;
  6. izradu Projekta višenamjenskog vrjednovanja;
  7. realizaciju poslova utvrđenih Programom gospodarenja;
  8. dekontaminacija zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.