Održan “Dan dijaspore kao poslovno investicioni forum”

posted in: Dijaspora | 0

Veliki broj građana općine Ključ koji živi i radi u inostranstvu želi ostvariti saradnju sa matičnom općinom kao i dati svoj doprinos u razvoju općine. S tim u vezi , u sklopu manifestacije „Ključko ljeto 2014“, u Ključu je juče priređen okrugli sto na temu „Dani dijaspore kao poslovno-investicioni forum“. Organizator je općina Ključ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Uredom za saradnju Ambasade Švicarske i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u okviru projekta „Migracije i razvoj“.Uvodnim izlaganjem Forum je zvanično otvorio Općinski načelnik općine Ključ Nedžad Zukanović koji je tom prilikom istakao da Ključ vidi veliki potencijal u svojoj dijaspori, ali da i dalje moramo raditi na jačanju njihovog povjerenja u lokalnu zajednicu.

Učešće na forumu uzela je  i Isma Stanić – Šefica Odsjeka za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice  BiH koja je u veoma zanimljivom predavanju „Potencijali migranata za razvoj  BIH“ iznijela konkretne statističke pokazatelje vezane za bh. iseljeništvo.Tokom okruglog stola predstavljene su i aktivnosti projekta koji se  trenutno realizuje u Ključu „Migracije i razvoj“, a koji je podržan od strane UNDP BIH. Samir Imamović- projektni koordinator „Migracije i razvoj“ je kazao da je sveukupni cilj ovog projekta što bolje povezivanje naših građana u dijaspori i zemlji. Poslovno-investicionom forumu su  prisustvovali uspješni domaćih privrednici  kao i oni koji su se u svom radu već značajno dokazali u inostranstvu. Predstavljni su primjeri dobre prakse, odnosno vlasnici firmi  koji su svoje znanje i novac stekli van zemlje i odlučili da ga ulože u naš grad i tako potvrdili  da  u Ključ vrijedi ulagati .

U diskusiji koje je priređena na kraju Foruma zaključeno je da je  glavni problem koji se susreću na relaciji dijaspora-lokalna zajednica nedostatak obostrane komunikacije na čijem rješavanju će se aktivno raditi u narednom periodu što je i planirano projektom „Migracije i razvoj“ koji trenutno provodi općna Ključ.

Prilog: Radio Ključ