JKP “Rad” kroz projekt Fonda za zaštitu okoliša nabavio novih 616 žutih kanti za selektiranje otpada!