Akcija: Let's do it!

posted in: Arhiva | 0

Služba za prostorno uređenje,

stambeno-komunalne i imovinsko-pravne  poslove

03-23-588/17

Datum, 05.04.2017.godine

O B A V J E Š T E N J E

 

Općinski načelnik općine Ključ, profesor Nedžad Zukanović je skladu sa  Aktom o provedbi Volonterske akcije LET'S DO IT – OČISTIMO ZEMLJU ZA JEDAN DAN – 2017 dostavljen od Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK Bihać, provodi akciju čišćenja općine Ključ  dana 22 aprila 2017.godine u kojoj će pored JU Općinski Fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu općine Ključ, Općine Ključ, JKP Rad Ključ uzeti učešće i javne ustanove škola općine Ključ, nevladine organizacije, udruženja općine Ključ,  te MZ općine Ključ.

Koordinator akcije je  lice Bender Amir, uposlenik JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Ključ.

Aktivnosti u okviru Projekta  LET'S DO IT – OČISTIMO ZEMLJU ZA JEDAN DAN – 2017 su sljedeće:

 

Ø Čišćenje javnih zelenih površina uz ulicu Branilaca BiH i Kulina bana.

Ø Čišćenje javnih površina, dvorišta u gradu i mjesnim zajednicama, podrumskih i tavanskih prostora u stambenim zgradama i objektima javnih ustanova i javnih preduzeća,

Ø Utovar i odvoz na deponiju prikupljenog otpadnog materijala,

Ø Nabavka i sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog grmlja u Ključu i Sanici na već formiranim površinama

Ø Popravka parkovskih klupa i korpi za smeće u Ključu i Sanici,

Ø Uklanjanje divljih deponija smeća uz glavne putne pravce

Ø Čišćenje i uređenje obala rijeka Sane i Sanice

Pozivaju se svi građani općine Ključ, direktori javnih preduzeća i javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca da uzmu aktivno učešće u izvršenju aktivnosti predviđenih Projektom LET'S DO IT – OČISTIMO ZEMLJU ZA JEDAN DAN – 2017.  uljepšavajući  prostor u kojem žive i rade.

 

Posebno se apeluje na građane,  kućne savjete zgrada i Upravitelja zgrada,  direktore javnih preduzeća i javnih ustanova da organizuju čišćenje tavanskih i podrumskih prostora u stambenim zgradama i okoliša oko stambenih i javnih zgrada.

Odvoz prikupljenog otpada vršiće JKP “RAD” Ključ, a zbog nedostatka dovoljnog broja odgovarajućih motornih vozila i kontejnera mole se svi učesnici u navedenoj akciji da putem telefona obavijeste koordinatora ove akcije BENDER AMIR na telefon 037/ 661-324 ili mob. 061/ 396-947.

ET/NK/

DOSTAVLJENO:                                                                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

1. A/A

2. Općinskom načelniku općine Ključ                                                                                                                                                               Nedžad Zukanović, prof.   

3. JP “RADIO KLJUČ” Ključ,

4. D o s i j e u.-