JKP “Rad” kroz projekt Fonda za zaštitu okoliša nabavio novih 616 žutih kanti za selektiranje otpada!

posted in: Arhiva | 0

JKP "RAD" doo Ključ je dana 26.4.2017. započeo implementaciju Projekta pod nazivom "Selekcija otpada na mjestu nastanka u domaćinstvu, nabavkom kanti za izdvajanje korisnog otpada". 

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je 9.3.2016.godine objavio Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016.godinu. Na ovaj javni konkurs JKP "RAD" se prijavio i njihov projekat je ocijenjen pozitivno. Odobrena su im sredstva u iznosu od 20.000 KM, a JKP "RAD" doo Ključ sufinasira iznos od 6.620 KM.

 

Projektom se planiralo nabaviti 616 žuti kanti od 120 litara za sakupljanje korisnih sirovina iz otpada i to je ovim istim projektom i urađeno. U narednim danima će radnici JKP "RAD"  nalijepiti naljepnice na kante i iste će biti podijeljene domaćinstvima u više mjesnih zajednica na području općine Ključ. Uslov za dobijanje kante je da je korisnik redovan platiša, tj. da nema neizmirenih računa i da želi selektirati otpad. Ovaj Projekat će pokriti domaćinstva iz MZ Biljani, Zgon, Humići, Velečevo, Dubočani, Rudenice i dio MZ Pudin Han.

 

 

Ovaj Projekat će doprinijeti zaštiti okoliša i naše deponije Peći prije svega, jer izdvajanjem sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada čuvamo naš grad i manje otpada odlažemo na deponiju. Naši planovi su da kroz projekte obezbjedimo kante za sve naše korisnike, da svako domaćinstvo na području općine Ključ u svom dvorištu ima žutu kantu na kojoj piše "MOJA EKO KANTA"- kazala nam je Sebiha Čajić koordinatorica projekta.