Realizacija projekta zasada jagodičastog voća u okviru projekta “Migracije i razvoj”

posted in: Dijaspora | 0

Protekle sedmice u Ključu je realizovan još jedan projekat s ciljem unapređenja i povećanja proizvodnje jagodičastog voća. Riječ o aktivnosti koju općina Ključ realizuje u okviru projekta „Migracije i razvoj“  u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vladom Švicarske i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, izvršena je podjela 20.000 sadnica kontejnerskih malina sorte Miker. Ranije je već za 10 učesnika u projektu podijeljeno sljedeće: sistem za navodnjavanje kap po kap, motorne prskalice-leđne, pocinčana žica, mineralna đubriva i sredstva za zaštitu.

 

Završetak aktivnosti bila je podjela sadnog materijala a svaki korisnik je dobio 2000 komada maline. U ranijem periodu učesnicima u projektu već je podijeljen sistem za navodnjavanje, zaštitna sredstva i đubrivo za prvu godinu, betonski stubovi, te leđna prskalica. U podizanju ovih dvadeset dunuma malinjaka svaki korisnik je dao svoje učešće koje se ogleda u obezbjeđenju 30% sredstava, 30% je učešće općine Ključ, a ostatak su sredstva UNDP. Sa ovim projektom općina Ključ povećala je ukupno površinu zasada maline na 35 dunuma. U sklopu istog projekta napravljeni su i štandovi koji su postavljeni na Trgu Alije Izetbegovića koji su također namjenjini za pomoć domaćim proizvođačima i promociju poljoprivredne proizvodnje.