MZ Krasulje osnovne informacije

posted in: Krasulje | 0
MZ Krasulje ima  448 domaćinstava sa 1771 stanovnika. Područje Mjesne zajednice Krasulje čine naseljena mjesta  Krasulje-centar, Bajrami, Dedići, Husići, Kazići, Kalabe, Smajići, Đuzići, Čarkići, Fazlići, Sejarići, Musići, Kozarci, Balijevići, Vukovska Brda, Han-Gromilići i Todore. Sjedište Mjesne Zajednice je u Krasuljama.
Predsjednik MZ KRASULJE: Anes Jukić
Sekretar: Edin Husić
Kontakt telefon: 676-244