U općini Ključ predstavljen MEG projekt

posted in: Dijaspora | 0

U općini Ključ je u srijedu predstavljen MEG – projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja. Projekat je planiran da traje 12 godina sa realizacijom kroz tri faze i za cilj ima da pruži podršku demokratskom upravljanju i unapređenju kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na sektor privrede i okoliša.

Projekat podržava Vlada Švicarske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave te relevantnim državnim i entitetskim institucijama. Vrijednost samo prve faze projekta iznosi oko 12 miliona švicarskih franaka (oko 21 milion KM). U toku je pripremna faza koja je počela od jula mjeseca i trajaće do decembra ove godine, gdje su općine sjeverozapadne Bosne, USK-a, regije Prijedor, Tuzlanskog kantona i Doboja iskazale pismo namjere, odnosno interes za učešće u tom projektu. Od prijavljenih 30 općina, njih 18 će biti odabrano ovim javnim pozivom, čiji će se rezultati znati na proljeće. Prva faza projekta, predviđeno je da traje od 2016. do 2019. godine, a preostale dvije naredne u periodu od 2020. do 2027. godine.

 
Tim povodom su općinu Ključ posjetili prof. dr. Emir Kurtović sa Ekonomskog instituta Sarajevo i Sanela Dževlan iz sarajevske Regionalne razvojne agencije. Oni su izvršili evaluaciju dostavljene dokumentacije i upitnika koji su traženi u ovoj pripremnoj fazi za odabir općina koje će biti uključene u projekat.
 
Sastali su se i sa Općinskim načelnikom Nedžadom Zukanovićem kojem su predstavili projekat, razloge posjete te ukazali na smjernice kako bi Općina pripremila što adekvatnije aplikacije za ovaj projekat. Ovo je ujedno i priprema općine za BFC certifikaciju (općina povoljnog poslovnog okruženja).
 
Nakon toga održani su sastanci i sa JURA timom (općinskom jedinicom za upravljanje razvojem), šefovima Službi katastra i prostornog uređenja, potom šefom Službe za financije i trezor i uposlenicima ove službe. Nakon toga, održan je sastanak i sa ključkim privrednicima, a po završetku sastanka gosti iz Sarajeva obišli su i općinsku šalter salu. Oni će nakon posjete napraviti analizu i preporuke za ocjenu aplikacije koju je općina Ključ podnijela za MEG projekat.
 
Izvor: www.media-kljuc