KUD „Naša mladost“ Ključ na 5. Beharovom folklornom festivalu u Beču

posted in: Dijaspora | 0

KUD “Naša mladost” Ključ gostovao je na 5. Beharovom folklornom festivalu u Beču koji je organizovao KUD “Behar“. Preko 30 članova  KUD-a je u periodu od 15. do 17. aprila imalo priliku uživati u druženju, sklapanju novih prijateljstava, a dogovoreni su novi zajednički projekti za naredni period kazao je Alen Šehić, predsjednik KUD-a.

Tokom festivala nastupili su KUD “Hasan-beg Bišćević” iz Bihaća, KUD “Safir” iz Salzburga, KUD “Ljiljan” Beč, KUD “Džemal Bijedić” Enns i domaćin KUD “Behar”. Naši Ključani su se predstavili sa dvije igre i oduševili prisutnu publiku.

Izvor: media-kljuc.ba