OBAVJEŠTENJE I POZIV ZA PRIJAVU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  GRAĐANI, PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJI NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ IMAJU STAMBENI, POSLOVNI, GOSPODARSKI, POMOĆNI, PRIVREDNI, DOGRAĐENI ILI NADOGRAĐENI DIO POSTOJEĆIH OBJEKATA ILI INFRASTRUKTURNI OBJEKAT – GRAĐEVINU BEZ  PROPISNE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE), DA ĆE SE U 2019.GODINI  RADOM KOMISIJA NA TERENU USPOSTAVITI EVIDENCIJA  BESPRAVNIH  GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ, A SVE U SKLADU SA PROGRAMOM EVIDENCIJE  BESPRAVNIH GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ.

PORED GORE NAVEDENOG, OSTAVLJA SE MOGUĆNOST DA FIZIČKA I PRAVNA LICA  ODNOSNO  ONI KOJI JOŠ UVIJEK NISU PODNIJELI NADLEŽNOJ OPĆINSKOJ SLUŽBI URBANIZMA  ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA, DA TO JOŠ UVIJEK, A U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O LRGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA („SLUŽBENI GLASNIK USK-a br: 19/18“), OPĆINSKE ODLUKE O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAKONA O GRAĐENJU I PROSTORNOM UREĐENJU USK-a („SL.GLASNIK USK-a“ br: 12/13 i 3/16) MOGU UČINITI NAJKASNIJE DO 31.12.2019. GODINE.

NAPOMINJEMO DA JE LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA PRVENSTVENO U INTERESU VLASNIKA TAKVIH GRAĐEVINA.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE, UPUTE I POJAŠNJENJA U VEZI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA, GRAĐANI, FIZIČKA I PRAVNA LICA SE MOGU OBRATITI SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE OPĆINE KLJUČ ( URBANIZMU kancelarija br:6).

 

Ključ, februar 2019.godine

Služba za prostorno uređenje,  stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove