Predstavnici Vlade USK razgovarali sa Krajišnicima u Švicarskoj

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

Sa dijasporom graditi saradnju na načelima uzajamnog poštovanja

Na poziv grupe poduzetnika, koji žive i rade u Švicarskoj, a porijeklom su s područja Unsko-sanskog kantona delagacija Vlade Kantona boravila je u Švicarskoj, gdje su posjetili firme koje vode uspješni Krajišnici i saslušali njihove ideje o uspostavi saradnje sa dijasporom.
Delegaciju je predvodio Mustafa Ružnić, premijer USK a činili su je ministri privrede i poljoprivrede Nijaz Kadirić i Sulejman Kulenović te načelnik općine Ključ Nedžad Zukanović.

Za predstavnike svog matičnog Kantona Krajišnici koji žive i rade u Švicarskoj organizovali su obilazak svojih firmi, kao što je firma Fahrudina Ljutića, koja zapošljava 900 radnika, a koji je i u rodnom Ključu investirao već oko tri miliona maraka u oblasti razvoja turizma.

– U rodni kraj ulaže mnogo naših ljudi, koji uspješno rade u inostranstvu. Takvi su primjeri i Edhema Poljevića koji je do sad investirao oko dva miliona maraka u projekte na području Bihaća, a udruženja naših građana pomažu sugrađanima. Tako su članovi udruženja „Prijatelji Ključa“ iz Švicarske prikupili više od 200 000 švicarskih franaka za različite projekte pomoći, ukazao je jedan od organizatora ove posjete Edhem Mesić, koji se posebno angažira na uvezivanju Krajišnika u Švicarskoj.

Krajišnici koji rade u Švicarskoj razgovarali sa predstavnicima Vlade USK o potrebi uspostavljanja kvalitenih odnosa na dijasporom. Dogovoreno je da će Kanton formirati tijelo za rad sa dijasporom, a koje će svojim djelovanjem podsticati i posredovati i u poslovnoj saradnji, vršiti koordinaciju i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, lokalnih zajednica i drugih tijela državne uprave te ostalih nosilaca saradnje sa dijasporom, s posebnim akcentom na očuvanje zajedništva stanovništva Krajine, očuvanje identiteta Krajine i jačanje veza sa Krajišnicima koji žive i rade u drugim zemljama.

– Želimo graditi saradnju na načelima uzajamnog poštovanja i partnerske odnose sa dijasporom za dobrobit razvoja kako naše Krajine tako i cijele Bosne i Hercegovine. Uz organizacijsku podršku na području našeg Kantona možemo stvoriti platformu unutar bh. dijaspore za uvezivanje neformalnih grupa i pojedinaca sa institucijama u domovini. Naši ljudi su spremni i žele da doprinose razvoju svog rodnog kraja i kroz razmjenu znanja i kroz ulaganja. Ali u tom procesu se moramo međusobno poštovati, biti partneri. Ti ljudi su ugledni i priznati u sredinama u kojima rade u Švicarskoj i drugim evropskim zemljama, i mi ne smijemo i nećemo dozvoliti da ih ovdje gledaju samo kao nosioce povremenih novčanih doznaka. Mi želimo s njima sarađivati. Prije svega to je naša dužnost, da jačamo veze naših ljudi sa domovinom, a drugo važno nam je sarađivati sa uspješnim poslovnim ljudima koji žele da doprinose razvoju privrede i otvaraju radna mjesta, kazao je premijer USK Mustafa Ružnić.

Saradnja sa dijasporom mora biti dvosmjerna, potrebno je razumjeti potrebe dijaspore, te ih uključiti u razvojne planove lokalnih uprava, dogovoreno je tokom susreta sa Krajišnicima koji žive i rade u Švicarskoj.