Održan sastanak Općinskog razvojnog tima

posted in: Arhiva | 0

Danas je u zgradi Općine Ključ održan sastanak Općinskog razvojnog tima (ORT), drugi po redu.

Općina Ključ je, u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17), pokrenula proces izrade Strategije razvoja općine Ključ za period 2021-2027. Izrada Strategije se koordinira sa procesima izrade strateških dokumenata viših nivoa vlasti, a sama metodologija izrade Strategije je u skladu sa usvojenim uredbama.

Ovaj proces naša Općina provodi u sklopu ILDP projekta, koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Strategija se radi na osnovu principa i metodologije izrade strateških i planskih dokumenata u skladu sa EU standardima, istovremeno prateći i ciljeve održivog razvoja.”

U toku je i izrada Strategije razvoja Federacije BiH kao i Unsko-sanskog kantona i nakon završenih procesa iste će biti date na usvajanje od strane Parlamenta FBiH i Skupštine USK. Kako lokalni nivoi treba da imaju usklađenu Strategiju razvoja sa višim nivoima vlasti i sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, Općinski načelnik je donio Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja općine Ključ te je Rješenjem imenovao Općinski razvojni tim i Tematske grupe za izradu Strategije razvoja općine Ključ.

Planirani period usvajanja Nacrta Strategije razvoja općine Ključ, usklađene sa federalnim i kantonalnim nivoima, predviđen je za kraj mjeseca januara, čime pokazujemo i dokazujemo  našu riješenost da idemo u pravcu integrisanog razvoja naše jedinice lokalne samouprave.