18. 01. 2023.

Poziv za dostavu Programa i sadržaja manifestacija na području općine Ključ za 2023. godinu

Kompletan tekst poziva možete pogledati na linkovima iznad, kao i ispuniti Obrazac zahtjeva za finansiranje od strane Općine Ključ

Dokumenti

17. 01. 2023.

Javni poziv u okviru mjere podrške start-up preduzećima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Datum početka: 19.12.2022. Datum završetka: 17.02.2023

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, u ponedjeljak, 19. decembra 2022. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini. 

Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će omogućit razvoj preduzetničkih ideja, kroz sveobuhvatni paket tehničke i finansijske podrške. Na javni poziv mogu se prijaviti fizička lica, samostalni preduzetnici, obrti i preduzeća koja su registrovana manje od godinu dana.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv? 

Na ovaj Javni poziv moći će se prijaviti fizička lica, te samostalni preduzetnici/ obrti, i preduzeća koji su registrovani manje od godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u BiH. U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju su 1,3 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do 80.000 KM.

Javni poziv je objavljen 19. decembra 2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 17. februar 2023. godine, do 15:00 sati. 

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo, te prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba. Svi zainteresovani mogu pristupiti Javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, www.eu4agri.ba.

Promocija Javnog poziva će se raditi putem društvenih mreža i kroz realizaciju infosesija u nekoliko gradova u BiH. Mjesta i termini održavanja ovih infosesija, će biti objavljeni na oficijelnoj stranici projektawww.eu4agri.ba.

Korak 1: Kako se prijaviti na javni poziv?

Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv:                                                                                                                                                                               

Prilog 1a. Obrazac prijave – fizičko lice                                                                                                                                                                                                                                                                                      Prilog 1b. Obrazac prijave – samostalni preduzetnik/ obrt ili preduzeće                                                                                                                                                                                                                                   
Prilog 2a. Saglasnost podnosioca prijave – fizičko lice                                                                                                                                                                                                                                   
Prilog 2b. Saglasnost podnosioca prijave – samostalni preduzetnik/ obrt ili preduzeće  

Prilog 3. Izjava o drugim bespovratnim sredstvima  

Prilog 4. Izjava o poslovanju u skladu sa UN globalnim principima

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici https://javnipoziv.undp.ba/ u periodu od 26.12.2022. do 10.02.2023. godinedo 15:00 sati. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka neće se odgovarati.

05. 01. 2023.

27. 12. 2022.

Poziv za proizvodnju krastavaca kornišona

Njemačka firma Carl Kuehne sa sjedištem u Kozarskoj Dubici, obavještava sve zainteresovane da je u toku ugovaranje kooperantske proizvodnje krastavaca kornišona za 2023. godinu.

Firma nudi:
• Siguran otkup,
• Ugovorenu cijenu,
• Redovnu sedmičnu isplatu,
• Kompletan repromaterijal 
• Stručnu podršku agronoma na terenu
• Rad kod kuće na svojoj zemlji,

Nove otkupne cijene:

  •  I KLASA 1,80 KM/kg
  •  II KLASA 0,80 KM/kg  
  •  III KLASA 0.20 KM/kg 

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj tip proizvodnje molimo Vas da ostavite vaše podatke kako bi Vas predstavnici firme mogli kontaktirati. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona:

052/437-337; 066/845-553;

08. 12. 2022.

05. 12. 2022.

02. 12. 2022.

Informacija o otvorenom “EU4BusinessRecovery” javnom pozivu: 600 hiljada KM za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu u sektoru poljoprivrede

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, objavljen je Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući mjere zaštite od COVID-19) u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 600 hiljada KM, Evropska unija omogućit će učešće poslovnih subjekata u programu edukacije, tehničke i finansijske podrške vezano za zaštitu i sigurnost na radu. Nakon učešća u edukaciji i tehničkoj podršci projekta, preduzeća će biti kvalificirana za finansijsku podršku investicijama od 10 000 do 30 000 KM, koja će biti usmjerena na implementaciju preporučenih mjera za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere).

Odabrana preduzeća dobit će besplatno učešće u edukaciji o zakonskim aspektima i značaju primjene mjera zaštite i sigurnosti na radu. Dodatno, preduzećima će biti pružena tehnička podrška u oblastima procjene postojećeg stanja za zaštitu i sigurnost na radu, ispitivanja uslova radne sredine i preporuka za unapređenje uslova radne sredine, izrade akta o procjeni rizika za svako radno mjesto, izrade internog akta o zaštiti na radu zajedno sa prijedlogom potrebnih sredstava za zaštitu i sigurnost na radu i/ili edukaciju uposlenika o zaštiti i sigurnosti na radu. Pomenuta tehnička podrška će biti pružena u skladu sa individualnim potrebama preduzeća.

Na javni poziv mogu se prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana najkasnije godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda i sirovina. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije. Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je direktno putem web stranice eu4business.ba.

Svi zainteresovani za učešće u javnom pozivu prijave sa potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti putem online platforme javnipoziv.undp.ba od 28.11.2022. do 23.12.2022.

Realizacijom ovih investicija nastoji se podržati modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije. Glavni cilj je osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni učinci izazvani pandemijom COVID-19. Projekat EU4BusinessRecovery daje važan ekonomski i socijalni doprinos u područjima higijene i zaštite na radu, sigurnosti radnih mjesta, te inovacijama proizvoda i digitalizaciji.

Projekat finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na web stranici: https://www.eu4business.ba/

29. 11. 2022.

JAVNI POZIV za učešće u Programu obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“

Općina Ključ objavljuje Javni poziv za učešće u Programu obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“.

Pozivaju se javne ustanove i preduzeća, sportski klubovi, nevladine organizacije, privredni subjekti i svi zainteresovani da daju svoje prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“.                                                                              

Cilj manifestacije je obogatiti kulturno-zabavne sadržaje na području naše općine.

Planirane aktivnosti trajaće od 17.12.2022. do 30.12.2022. godine na cijeloj teritoriji općine Ključ.

Prijedlog dostaviti na obrascu (isti možete preuzeti na web stranici Općine Ključ ili u kancelariji broj 24) koji sadrži, između ostalog: naziv i kontakt predlagača, naziv i opis aktivnosti, vrijeme i lokaciju održavanja aktivnosti te predviđeni broj učesnika i izvor finansiranja.

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u Programu mogu dostaviti do 6.12.2022. godine na adresu: Općina Ključ, ul. Branilaca BiH br. 78, 79280 Ključ, sa naznakom „Za učešće u Programu obilježavanja manifestacije Ključka zima 2022 – zimska čarolija“ ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

Svi pristigli prijedlozi u navedenom roku biće razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje manifestacije „Ključka zima 2022 – zimska čarolija“ sa ciljem utvrđivanja konačnog Programa obilježavanja.

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

24. 11. 2022.

Otvoren novi javni poziv projekta Evropske unije EU4AGRI

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, u petak 18. novembra, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.  

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.5 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanasiranje iznosi minimalno 30%.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti   
obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poljoprivredna gazdinstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promovisanje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnijeti od 23.11.2022. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.   

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://javnipoziv.undp.ba/ , u periodu od 24.11.2022. do 23.01.2023. godine

Prva online INFO sesija bit će održana u srijedu, 23. novembra u 14:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz informativnih sesija u gradovima širom BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.

Više informacija o ovom Javnom pozivu svi zainteresovani moći će saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba .

29. 09. 2022.

JAVNI POZIV Islamic Relief-a BiH

za podnošenje prijava za dodjelu poljoprivrednih dobara,
stoke i peradi u okviru inicijative
“Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini”

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva broj: 248-22 (u nastavku teksta javni poziv) za podnošenje prijava je
dodjela plastenika, sjemena, krava, ovaca i peradi, kojeg implementira
Islamic Relief Bosne i 
Hercegovine (u nastavku teksta Donator).
Inicijativom će biti obuhvaćeno više od 250 domaćinstava/fizičkih lica.
Inicijativa nastoji poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju u najmanje
250 domaćinstava kroz obezbjeđivanje 
poljoprivrednih dobara, stoke i peradi.
Korisnicima će angažirani stručnjaci iz oblasti poljoprivrede/veterinarstva i biznisa,
dati potrebna znanja za rad s doniranim dobrima, kako bi se socijalno i ekonomski osnažili,
te doprinijeli većoj proizvodnji i prodaji proizvoda na domaćem tržištu.
Javni poziv se realizira u okviru inicijative
Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini“,
uz podršku Islamic Relief Kanada.
Dodijeljena dobra su bespovratna i namjenska. Primalac donacije će se ugovorom obavezati
da će donirana dobra upotrijebiti isključivo u svrhe koje je Donator namijenio i
obavezuje se da istu neće zloupotrijebiti, iznajmiti, niti prodati nekom trećem licu.
Islamic Relief Bosne i Hercegovine je nosilac aktivnosti i provedbe javnog poziva.
Javni poziv ostaje otvoren do petka, 14.10.2022. godine.

II. UVJETI JAVNOG POZIVA

Aplikanti (isključivo fizička lica) se na javni poziv mogu prijaviti samo ukoliko imaju prebivalište
u sljedećim kantonima ili regijama Bosne i Hercegovine:
• Tuzlanski kanton,
• Unsko-sanski kanton,
• Zeničko-dobojski kanton,
• Srednjobosanski kanton,
• Bosansko-podrinjski kanton,
• Hercegovačko-neretvanski kanton,
• Kanton 10,

• Regija Bijeljina (Bijeljina, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Lopare, Milići, Osmaci,Srebrenica, Ugljevik i Šekovići)
• Regija Istočno Sarajevo (Višegrad, Novo Goražde, Pale, Rogatica, Rudo, Sokolac,Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Han Pijesak i Trnovo).

Jedno domaćinstvo se može prijaviti samo za jedan LOT, tj. jednu vrstu donacije.
Prilikom slanja aplikacije obavezno naznačiti za koji se LOT aplikant prijavljuje.

Komisija Islamic Relief BiH će kroz terenske posjete potencijalnim korisnicima utvrditi ispunjenje uvjeta za
donaciju dobara. Nakon potvrde od strane Komisije o ispunjenosti uvjeta za dodjelu donacije,
s korisnicima će biti potpisani ugovori.
Donator zadržava pravo da ne dodijeli planiranu donaciju u slučaju neispunjenja potrebnih
uvjeta za dodjelu donacije. Donator će obavijestiti samo kandidate koji su prema kriteriju
odabrani za dodjelu donacije od strane Komisije.

III. KATEGORIJE PRIJAVE (LOT-ovi)

LOT 1: Dodjela 40 plastenika veličine 150m2, uz sjemena kultura pogodnih za uzgoj u plasteniku

Za prijavu na ovaj LOT neophodno je posjedovanje vlastitog zemljišta za plasteničku
proizvodnju minimalne površine od 200m2 (širine 8m i dužine 25m) s pristupačnim
izvorima/mrežom za navodnjavanje. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim
posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 2: Dodjela po 36 peradi za 100 korisnika

Korisnik mora posjedovati uvjete za čuvanje 36 peradi. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 3: Dodjela krava za 18 korisnika

Odabranim korisnicima bit će donirana po jedna muzna krava. Potrebno je posjedovati uvjete
za čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 4: Dodjela po pet ovaca za 93 korisnika

Odabranim korisnicima bit će dodijeljeno po pet ovaca. Potrebno je posjedovati uvjete za
čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Doljenavedenu dokumentaciju možete poslati u vidu originala ili ovjerenih kopija originala.

Osnovna dokumentacija:
• Ispunjen prijavni obrazac — MOŽETE PREUZETI OVDJE
• Kućna lista, ne starija od 6 mjeseci,
• CIPS prijava prebivališta svih članova domaćinstva, ne starije od 6 mjeseci,
• Dokaz o primanjima (posljednja platna lista ili posljednji penzioni ček) ili dokaz o
nezaposlenosti odraslih članova porodice, ne stariji od 6 mjeseci,
• Za maloljetnike iznad 15 godina dostaviti dokaz o školovanju, ne stariji od 6 mjeseci.
Dodatna dokumentacija:
• Dokaz o invaliditetu člana porodice prijavljenog na navedenoj adresi prebivališta,
• Dokaz o smrti supružnika (za samohrane roditelje),
• Uvjerenje/potvrda o ostvarenom povratku s naznakom godine povratka za nosioca
domaćinstva ili roditelja nosioca domaćinstva (izdato od nadležnog organa original ili
ovjerena fotokopija);
• Dokaz o statusu raseljenog lica,
• Potvrda o boračkom statusu,
• Druga relevantna dokumentacija kojom se dokazuje nepovoljan socijalno-ekonomski
status.

V. ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA I KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv otvoren je do petka, 14. 10. 2022. godine. Aplikacije poslane nakon predviđenog
roka neće biti uzete u razmatranje.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem jednog od dva navedena broja
telefona: 033/666-234 ili 062/911-477 (Viber, WhatsApp), ili putem e-maila info@islamic-relief.ba.
Upite o javnom pozivu 248-22 možete uputiti na gorenavedene kontakte, a najkasnije

do  utorka, 11. 10. 2022. godine, svakim radnim danom u periodu od 10.00 do 15.00 sati.

VI. NAČIN PRIJAVE

Dostavljanje aplikacija/prijava na javni poziv se vrši poštom ili lično u zatvorenim kovertama,
na adresu:
Islamic Relief BiH
Jukićeva 75,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: N/R programski odjel (Prijava na javni poziv broj: 248-22, LOT: ) broj LOT-a na koji se prijavljujete.
Na poleđini koverte navesti ime i prezime aplikanta/podnosioca i tačnu adresu.
Aplikacije/prijave zaprimljene na drugi način neće biti uzete u razmatranje. Islamic Relief BiH
neće vršiti povrat zaprimljene dokumentacije.

VII. POSTUPAK ODABIRA APLIKANATA I OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Javni poziv je namijenjen prvenstveno ugroženom stanovništvu i ima za cilj socijalnoekonomski osnažiti domaćinstva, te podstaći domaću proizvodnju i trgovinu. Prednost imaju
osobe nepovoljnog socijalno-ekonomskog položaja: korisnici socijalne pomoći, domaćinstva s
jednim ili više nezaposlenih članova porodice, višečlane porodice sa malim primanjima,
jednoroditeljske porodice, povratničke porodice ili raseljena lica, osobe sa posebnim
potrebama i njihove porodice i druge grupe stanovništva u riziku.
Prednost imaju aplikanti koji ranije nisu dobili pomoć od Islamic Relief-a BiH.
U slučaju izmjene teksta javnog poziva, javni poziv će biti ponovno ažuriran na web stranici
Islamic Relief BiH: https://www.islamic-relief.ba/.
Rezultati javnog poziva će biti javno objavljeni na web stranici Islamic Relief-a BiH, sa šiframa
korisnika, bez navođenja imena i drugih ličnih podataka.

VIII. MONITORING I POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA
Nakon izrade preliminarne liste korisnika po javnom pozivu, tim Islamic Relief-a BiH će
zajedno sa stručnjacima obaviti procjenu stanja kako bi se utvrdilo postojanje svih neophodnih
uvjeta za donaciju planiranih dobara (dovoljna površina obradivog zemljišta, popratni objekti
za domaće životinje itd.). Na osnovu gore navedene procjene utvrdit će se konačna lista
korisnika, nakon čega će uslijediti potpisivanje ugovora i realizacija projektnih aktivnosti
isporuke dobara.