06. 07. 2018.

08. 06. 2018.

JAVNI POZIV ZA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU O NACRTU “PROSTORNOG PLANA USK-a ZA PERIOD OD 20 GODINA”

1

 

Odluka o provođenju PP USK-a_Nacrt _XII_2017 PPUSK_Nacrt_ Skraceni tekst

Kompletnu dokumentaciju za javnu raspravu možete pogledati u Službi za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove ili na linku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša: http://mgpuzo.org/javni-poziv-za-javni-uvid-i-javnu-raspravu-o-nacrtu-prostornog-plana-unsko-sanskog-kantona-za-period-od-20-godina/

Dokumenti

05. 04. 2018.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za „Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“

Javni poziv

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), član  30. stav (1). i član 37. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 05/18) Odluke Vlade Federacije BiH V. broj:203/2018.godine od 22.02.2018. godine, o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“, utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, V.broj:05/2018 od 24.01.2018.godine, ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,  o b j a v l j u j e :

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva  za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava  za „Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“ utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

 

 

I

 

Predmet Javnog poziva je odobravanje pomoći za sufinansiranje zadrugara, zadruga i saveza po Odluci Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“, utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, V.broj:05/2018 od 24.01.2018.godine, iz sredstava-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:05/18), Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, utvrđenog u razdjelu 32 – ekonomski kod 614200, u iznosu od 2.000.000,00 KM.

 

II

 

(1) Pravo sudjelovanja u raspodjeli sredstava ostvaruju pojedinci ili zadruge koji okupljaju boračku/braniteljsku populaciju (članovi njihove uže porodice) koje su registrovane za obavljanje djelatnosti (poslove) koji se odnose na  zapošljavanje branilačke populacije, a registrovane u Bosni i Hercegovini, sa razrađenim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva programa po Odluci o usvajanju programa utroška sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“ za 2018. godinu.

(2) U cilju odobravanja sufinansiranja projekata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Javni poziv, na koji imaju pravo aplicirati:

 

a)pojedinci–zadrugari putem zadruga, kojima će odobrena sredstva biti osnov za samozapošljavanje, zapošljavanje nekog od pripadnika boračke populacije ili članova njihove obitelji, odnosno osnov za upis u registar samostalnih poljoprivrednih proizvođača ukoliko je riječ o poljoprivrednoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: pojedinci zadrugari-putem zadruga),

b)boračke zadruge i zadruge koje u svom sastavu okupljaju najmanje 70 % zadrugara iz boračke populacije,

c)savez boračkih zadruga Federacije Bosne i Hercegovine.

Po donošenju odluke najmanje svaka tri mjeseca (kvartalno) vrši se doznaka sredstava pojedincima ili zadrugama do iznosa raspoloživih sredstava od ukupno predviđenih sredstva u budžetu.

 

III

 

Odobravanje sredstava iz tačke I ovog poziva vršiti će se u skladu sa općim kriterijima i podkriterijima i posebnim kriterijima sa podkriterijima. Nastavite čitati »

30. 11. 2017.

J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

Javni poziv

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora. Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom.

Više informacija kao i o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sljedećem linku:

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/2017/obtazac/Javni%20poziv%20za%20podno%C5%A1enje%20prijava%20za%20obnovu%20%20i%20rekonstrukciju%20stambenih___fedeara_.pdf

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: Prijavavni obrazac-2017

NAPOMENA: Prijava se vrši isključivo prema uputama i prema Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

Dokumenti

13. 10. 2017.

08. 08. 2017.

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

Diaspora for development
S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima koji imaju za cilj da kroz produktivne poslovne veze s dijasporom, doprinesu uvođenju novih tehnologija, unapređenju konkurentnosti, rastu tržišta, poslovnoj ekspanziji, povećanju investicija u BiH te stvaranju novih radnih mjesta.
Pravo na prijavu imaju zakonski registrirane organizacije/preduzeća u BIH koje mogu biti komercijalne i/ili profitne, neprofitne/NVO, privatne i javne obrazovne institucije, regionalne ili gradske razvojne agencije, privredne komore, tehnološki parkovi itd. Direktni korisnici u okviru ovog javnog poziva su isključivo privatni privredni subjekti koji posluju u BiH. Prioritet imaju direktni korisnici projekta koji posluju u okviru jednog od sljedećih konkuretnih sektora: prerađivačka industrija (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena proizvodnja i dr.), poljoprivreda, informacione tehnologije i turizam. Nastavite čitati »

Dokumenti

02. 06. 2017.

Javni poziv za općinska priznanja za 2017. godinu

Javni poziv

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Broj: 05-02-1319/17
Ključ,01.06.2017. godine

Na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Ključ ( „Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 12/13 ) Općinsko vijeće općine Ključ – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja o b j a v l j u j e

J A V N I P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu
javnih priznanja općine Ključ za 2017. godinu

Više informacija možete pogledati na linku ispod:

JAVNI POZIV ZA OPĆINSKA PRIZNANJA ZA 2017.

Dokumenti

14. 03. 2017.

Javni poziv-Investicije i Javni poziv-Start up

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je na svojoj web stranici www.fmroi.gov.ba objavilo dva javna poziva. Prvi Javni poziv se odnosi na Program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika. Drugi Javni poziv se odnosi na Podrška razvoja Start up biznisa.  Više informacija kao i prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linkovima:

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/0903/JAVNI%20POZIV%20Investicije%202017-.pdf 

i  

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/0903/Program-%20start%20up%202017-.pdf

 

23. 02. 2017.

Javni poziv za korištenje pašnjaka


 

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj:52/09) raspisalo i objavilo Javni poziv za iskazani interes za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona.

Javni poziv je objavljen u Unsko-sanskim novinama „KRAJINA“ u petak, 17.02.2017.godine.

Tekst Javnog poziva možete  preuzeti OVDJE.

 

 

 

Ključ, 23.02.2017.godine                                      Služba za razvoj, privredu  i zajedničke poslove

 

 

 

04. 01. 2017.

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA ZA PLASTENIKE 100 M2

Na osnovu člana 40. Statuta Općine Ključ („Službeni glasnik Općine Ključ“, broj: 3/11) i potpisanog Ugovora o suradnji između Općine Ključ i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za implementaciju projekta “Razvoj plasteničke proizvodnje u suradnji sa migrantima“, Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA ODABIR KORISNIKA PLASTENIKA POVRŠINE 100 m2 SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela 12 plastenika površine 100 m2  sa sistemom za navodnjavanje i sadnim materijalom u cilju povećanja kapaciteta i održivosti plasteničke proizvodnje zajedničkim projektom Općine Ključ i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Nastavite čitati »