13. 10. 2017.

08. 08. 2017.

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

Diaspora for development
S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima koji imaju za cilj da kroz produktivne poslovne veze s dijasporom, doprinesu uvođenju novih tehnologija, unapređenju konkurentnosti, rastu tržišta, poslovnoj ekspanziji, povećanju investicija u BiH te stvaranju novih radnih mjesta.
Pravo na prijavu imaju zakonski registrirane organizacije/preduzeća u BIH koje mogu biti komercijalne i/ili profitne, neprofitne/NVO, privatne i javne obrazovne institucije, regionalne ili gradske razvojne agencije, privredne komore, tehnološki parkovi itd. Direktni korisnici u okviru ovog javnog poziva su isključivo privatni privredni subjekti koji posluju u BiH. Prioritet imaju direktni korisnici projekta koji posluju u okviru jednog od sljedećih konkuretnih sektora: prerađivačka industrija (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena proizvodnja i dr.), poljoprivreda, informacione tehnologije i turizam. Nastavite čitati »

Dokumenti

02. 06. 2017.

Javni poziv za općinska priznanja za 2017. godinu

Javni poziv

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Broj: 05-02-1319/17
Ključ,01.06.2017. godine

Na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Ključ ( „Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 12/13 ) Općinsko vijeće općine Ključ – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja o b j a v l j u j e

J A V N I P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu
javnih priznanja općine Ključ za 2017. godinu

Više informacija možete pogledati na linku ispod:

JAVNI POZIV ZA OPĆINSKA PRIZNANJA ZA 2017.

Dokumenti

14. 03. 2017.

Javni poziv-Investicije i Javni poziv-Start up

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je na svojoj web stranici www.fmroi.gov.ba objavilo dva javna poziva. Prvi Javni poziv se odnosi na Program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika. Drugi Javni poziv se odnosi na Podrška razvoja Start up biznisa.  Više informacija kao i prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linkovima:

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/0903/JAVNI%20POZIV%20Investicije%202017-.pdf 

i  

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/0903/Program-%20start%20up%202017-.pdf

 

23. 02. 2017.

Javni poziv za korištenje pašnjaka


 

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj:52/09) raspisalo i objavilo Javni poziv za iskazani interes za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona.

Javni poziv je objavljen u Unsko-sanskim novinama „KRAJINA“ u petak, 17.02.2017.godine.

Tekst Javnog poziva možete  preuzeti OVDJE.

 

 

 

Ključ, 23.02.2017.godine                                      Služba za razvoj, privredu  i zajedničke poslove

 

 

 

04. 01. 2017.

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA ZA PLASTENIKE 100 M2

Na osnovu člana 40. Statuta Općine Ključ („Službeni glasnik Općine Ključ“, broj: 3/11) i potpisanog Ugovora o suradnji između Općine Ključ i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za implementaciju projekta “Razvoj plasteničke proizvodnje u suradnji sa migrantima“, Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA ODABIR KORISNIKA PLASTENIKA POVRŠINE 100 m2 SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela 12 plastenika površine 100 m2  sa sistemom za navodnjavanje i sadnim materijalom u cilju povećanja kapaciteta i održivosti plasteničke proizvodnje zajedničkim projektom Općine Ključ i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Nastavite čitati »

09. 04. 2014.

Javni pozivi Federalnog ministarstva za pitanja boraca

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je Javne pozive i to: Transfer za obilježavanje značajnih datuma, transfer za pomoć u liječenju , transfer neprofitnim organizacijama udruženjima proisteklim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja , uređenje mezarja i groblja i transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljske porodice. Kompletan tekst Javnih poziva i aplikacioni obrazci možete pogledati i preuzeti  OVDJE.

10. 07. 2013.

Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje općine Ključ

Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine da je 10.07.2013.godine raspisan Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje općine Ključ.  Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati  od 11.07. do 31.07.2013.godine, svakim radnim danom, u vremenu od 10,00 do 15,00 sati, u prostorijama Popisne komisije, ulica Branilaca BiH br.78, zgrada Općine Ključ, kancelarija broj 18.
Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati: OVDJE.
 
 Predsjednik Komisije
 Admir Šistek dipl.ing.geod.
 

04. 07. 2013.

U toku provođenje javne rasprave na Nacrt 3 Odluke

Obavještavaju se građani općine Ključ da je u toku provođenje javne rasprave na Nacrt tri Odluke i to:Nacrt Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, Nacrt Odluke o snabdijevanju pitkom vodom i Nacrt Odluke o sakupljanju i tretiranju komunalnog otpada.
 
Tekst Nacrta  Odluke možete pogledati  na web stranici općine Ključ u sekciji Dokumenti i na Oglasnoj ploči općine Ključ-ulaz u šalter sali uz mogućnost evidentiranja pismenih primjedbi u posebnu knjigu evidencije o javnim raspravama,  i u prostorijama svih  mjesnih zajednica općine Ključ.
Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti i u pisanoj formi Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove,  najkasnije do 10.08.2013.godine, a Centralna javna rasprava po nacrtima odluka  bit će održana dana 15.08.2013.godine u 11 sati, u Sali Općinskog vijeća općine Ključ. 
 

01. 07. 2013.

Javni poziv Ministarstva za građenje i prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a

Ministarstvo za građenje i prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, raspisalo je Javni poziv za kandidovanje projekata za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada . Pravo učešća na Javnom pozivu imaju javna preduzeća i ustanove, privredna društva, neprofitne organizacije i fizička lica. Rok za prijavu  na Javni poziv je 28.07.2013.godine. 

 

Sve detalje ovog Javnog poziva, može se vidjeti i preuzeti na službenoj stranici Ministarstva za građenje i prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, jednim klikom: OVDJE