U cilju jačanja veza i uspostavljanja što bolje saradnje sa građanima općine Ključ koji žive i rade u inostranstvu, Općina Ključ pokrenula je aktivnost njihove registracije u bazu podataka.

Dosadašnja iskustva ukazuju na činjenicu da veliki broj građana općine Ključ koji žive i rade u inostranstvu žele ostvariti saradnju sa matičnom općinom kao i dati svoj doprinos u razvoju općine. Također, lokalna zajednica već duži period provodi aktivnosti za stvaranje povoljnog okruženja za dijasporu koja je spremna da podrži i promoviše razvoj općine Ključ u skladu sa Strategijom razvoja, izgradnju povjerenja i ostvarivanje kontinuirane komunikacije i uključivanje dijaspore putem partnerstva u razvoj općine Ključ.

Jedna od aktivnosti koju ćemo provesti za ostvarivanje bolje komunikacije je izrada baze podataka građana općine Ključ koji žive i rade u inostranstvu. Na zvaničnoj web stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba , postavljen je obrazac za on-line registraciju u bazu podataka.

Smatrajući da je unaprijeđenje komunikacije prvi i najbitniji korak za ostvarivanje saradnje, pozivamo vas da se registrujete u bazu podataka građana općine Ključ koji žive i rade u inostranstvu odnosno bazu podataka dijaspore općine Ključ.