07. 06. 2021.

OBAVIJEST o održavanju Javne rasprave o nacrtu Odluke o utvrđivanju radnog vremena

Općina Ključ organizira javnu raspravu o Nacrtu  Odluke o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti , trgovinskoj djelatnosti, igara za zabavu i igara na sreću na području općine Ključ

Javna rasprava će biti održana 14.06.2021. godine sa početkom u 18 sati u Sali vijeća općine Ključ.

Cilj i svrha javne rasprave jeste prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga predmetnog dokumenta.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje eventualne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine odredbe Nacrta Odluke, uz jasna i precizna obrazloženja.

Svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge možete dostaviti putem e-maila: opckljuc@bih.net.ba putem protokola općine Ključ do 14.06.2021. godine ili direktno na Javnoj raspravi.

Tekst Odluke možete preuzeti na web stranici općine Ključ:

http://www.opcina-kljuc.ba

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/06/NACRT-odluke-o-radnom-vremenu-2021.pdf

S poštovanjem!

Dokumenti

19. 08. 2020.

01. 04. 2020.

23. 03. 2020.

Aktivnosti na provođenju mjera u vezi sa pandemijom COVID-19

U općini Ključ danas je zasjedao Općinski  štab civilne zaštite na kojoj su prisustvovali Komandant te članovi štaba gdje su realizirane usvojene mjere i preporuke u vezi sa pandemijom Corona virusa (COVID 19) na području općine Ključ.

Jedna od mjera koju je štab izdao na prethodnoj sjednici  bila je kontrola građana kojima je određena izolacija. Ovu mjeru  svakodnevno provode pripadnici PU Ključ i  inspektor Fahrudin Ćemal.

Inspektor  i  član OŠCZ  Ćemal kazao je da se postupa po rješenjima Federalne uprave  inspekcijskih poslova te da se na području naše općine nadziru 104 osobe koje se nalaze u samoizolaciji po rješenju.

Sva lica koja su kontrolisana dana, 22.03.2020. godine poštovala su mjere samoizolacije.

PU Ključ provodi i praćenje zabrane kretanja maloljetnih lica i lica preko 65 godina starosti, rada ugostiteljskih objekata i prostora u skladu sa naredbama Kantonalnog štaba CZ,  zabranu javnog prevoza (autobusi, taxi, kombi vozila), zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima te kretanje migranata izvan privremenih prihvatnih centara.

Izvršen je obilazk svih ugostiteljskih objekata na području naše općine, ćevabdžinica, pizzerija, slastičarni,  frizerskih salona, kladionica. teretana i nije bilo kršenja naredbi, mjere su se ozbiljno prihvatile.

Na osnovu naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite, komadant Štaba CZ općine Ključ Nedžad Zukanović, imenovao je članove štabova mjesnih zajednica  koji imaju obavezu da uz jasno uspostavljene procedure djelovanja upućene od strane općinskih štabova civilne zaštite, nadziru osobe kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19..

Na osnovu naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite USK-a  o Zabrani kretanja građanima na području Unsko-sanskog kantona u vremenskom periodu od 18:00 do 05:00 sati, kršenje  Zakona o javnom redu i miru, odnosno naredbe o zabrani kretanja na području općine Ključ nije bilo.

Iz PU Ključ apeluju na sve građane da se pridržavaju izdatih naredbi u suprotnom poduzimaće se mjere u skladu sa Zakonon o javnom redu i miru gdje najniža kazna iznosi 500,00 KM.

Na području naše općine sa današnjim danom  nema oboljelih od koronavirusa (COVID 19).

Uspostavljen je operativni centar Civilne zaštite koji radi 24 sata.

121 – prijava kretanja lica kojima je određena samoizolacija

037/661-100 –  najugroženija lica mogu prijaviti nedostatak hrane

ČUVANJEM SEBE – ČUVAMO DRUGE

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a Sulejman Kulenović, dr.vet.med. u dogovoru sa Premijerom i Vladom USK-a, planiraju da se u Budžetu 2020. obezbijede sredstva zbog novonastale situacije za pokriće troškova za sjetvu dodatnih poljoprivrednih površina. Te su tražili od ovog Ministarstva da se obavijeste poljoprivredni proizvođači na vašoj općini/gradu, da će Vlada USK-a finansirati troškove nastale pri sjetvi dodatnih poljoprivrednih površina poljoprivrednim proizvođačima, koji zasiju dodatne površine u proljetnoj sjetvi kukuruz- zrno i silažni kukuruz, a u jesenjoj sjetvi strna žita.

Minimalna zasijana površina je  2 ha  po jednom proizvođaču.

Obevezan je svaki zainteresirani poljoprivredni proizvođač da izvrši prijavu proizvodnje kod općinskih/gradskih službi, da obavezno sačuva sve fiskalne račune o kupnji repromaterijala, jer troškove proizvodnje neće moći pravdati bez istih.

Realizacija za navedeno će početi nakon usvajanja Budžeta za 2020. godinu. Ovu obavijest nezvanično dostavljamo iz razloga što Budžet nije još usvojen i nadamo se da će isti biti donešen od strane Skupštine USK-a sa ovim prijedlogom do kraja marta.

Napomena !

Poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ključ koji su zainteresovani za sjetvu dodatnih površina u proljetnoj sjetvi kukuruz-zrno i silažni kukuruz, a u jesenjoj sjetvi strna žita za minimalnu površinu od 2 ha po jednom proizvođaču mogu izvršiti prijavu u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu svakim radnom danom u vremenskom periodu  od 0900 – 1300 sati na broj telefona:

– 037/661-126 i

– 037/316-232.

Ključ, 23.03.2020.godine                 Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

17. 03. 2020.

Preporuke građanima općine Ključ povodom Korona virusa (COVID19)

Ovim putem preporučujemo  građanima da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, nepotrebna okupljanja i izlaske te da ne dolaze na rutinske kontrole i odlaske kod ljekara porodične medicine ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita.

Svim učenicima, dok traje obustava nastave preporučuje se da  izbjegavaju nepotrebna kretanja i zadržavanja na mjestima javnog okupljanja kao što su: igrališta, igraonice, teretane, kafići, nargila barovi, kladionice i dr. Za provođene ove preporuke za maloljetne učenike odgovorni su roditelji, a za punoljetne učenike i studente vrijedi lična odgovornost.

Poslodavcima se preporučuje da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada omogućava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

Preporučuje se vlasnicima nargila barova da obustave upotrebu i posluživnje istih u cilju sprečavanja širenja virusa u protivnom će se morati donijeti odluka o zatvaranju istih.

I na kraju, Općina Ključ, apeluje na građane općine da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici.  U ovom momentu potrebna je maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija na svim nivoima vlasti, medija, tako i svakog građanina pojedinačno.

16. 03. 2020.

OBAVIJEST GRAĐANIMA O RADU OPĆINE KLJUČ USLIJED PREVENCIJE POJAVE KORONAVIRUSA (COVID19)

Sa ciljem prevencije širenja koronavirusa obavještavaju se penzioneri, starije osobe i hronični bolesnici da u periodu od 16.03.-01.04.2020. godine usluge iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ mogu zahtijevati putem telefona ili e-maila. Prilikom obraćanja telefonom ili e-mailom građani trebaju ukratko obrazložiti svoj zahtjev kojom prilikom će biti obaviješteni o načinu izvršenja usluge, dostavljanju tražene isprave i plaćanju takse. Nakon obrade zahtjeva dokument/akt će istima biti dostavljen na kućnu adresu.

Građani se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona i e-mail adrese:

  • za usluge iz matičnog ureda:

telefon: 037 316 349

e-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

  • za usluge ovjeravanja:

telefon 037 316 373

e- mail:  drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

  • za usluge katastra:

telefon: 037 661 140; 037 316 344; 037 316 348.

e-mail: sl.prostorno@gmail.com; katastar.kljuc@gmail.com

  • za ostale informacije iz djelokruga rada Službe za razvoj, privredu i civilne poslove:

telefon 037 316 230,  

e-mail: czopcinekljuc@gmail.com  

  • za sve ostale informacije iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa općine Ključ građani se mogu obratiti na brojeve telefona i e-mail adrese resornih službi koje se nalaze na web stranici općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba) u rubrici Općinske službe. Građani se mogu obratiti i putem fax telefona:  037 661 100; Fax: 037 661 104.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

25. 02. 2020.

19. 02. 2020.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače – Promjena podataka RPG i RK –

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar, Službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17,  55/17 i 56/18), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Ukoliko u roku od 01.01.2020.godine do 31.03.2020.godine poljoprivredna gazdinstva i klijenti ne  izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK)  neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2020.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 18.02.2020.godine            Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Služba za razvoj privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava stanovništvo  da Uduženje za ekonomski razvoj i zapošljavanje “TERRA SANA” iz Sanskog Mosta, u saradnji sa projektom „FARMA“, realizira projekt „Obezbjeđenje treninga savjetodavnih usluga i druge tehničke podrške za proizvođačke organizacije u poljoprivrednom sektoru, u cilju stvaranja konkurentnog poljopivrednog sektora“.

Uduženje za ekonomski razvoj i zapošljavanje “TERRA SANA,  u saradnji sa projektom „FARMA“ i općinom Ključ dana 25.02.2020.godine (utorak) na području općine Ključ sa početkom u:

  • 1000 sati u sali Općinskog vijeća općine Ključ i
  • 1400 sati u prostorijama Drušvenog centra MZ  Sanica

organizuju stručnu obuku na temu:

„Uzgoj, sakupljanje i otkup ljekovitog bilja “

Imajući u vidu značaj obuke molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizostavno prisustvuju stručnoj obuci.

Ključ, 18.02.2020.godine        Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu