21. 09. 2021.

20. 09. 2021.

13. 09. 2021.

OBAVIJEST

ObavještaVaju se građani općine Ključ da je u toku provođenje javne rasprave na Nacrt  Odluke o grobljima-mezarjima na području općine Ključ.

Nacrt  Odluke može se pogledati  na Oglasnoj ploči općine Ključ, ulaz u šalter sali uz mogućnost evidentiranja pismenih primjedbi u posebnu knjigu evidencije o javnim raspravama  i u prostorijama  svih  mjesnih  zajednice općine Ključ, te na web stranici općine Ključ,  www.opcina-kljuc.ba

Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti i u pisanoj formi Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove,  najkasnije do  14.10. 2021.godine, i na e-mail adresu: sl.prostorno@gmail.com dok će se Centralna javna rasprava po nacrtu Odluke  održati dana  14.10.2021.godine  (četvrtak)  u 11 sati, u Sali općinskog vijeća općine Ključ.

Dokumenti

09. 09. 2021.

08. 09. 2021.

07. 09. 2021.

Zaključak – Rok za podnošenje prijava – zahtjeva po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2020/2021. godinu se produžava te umjesto roka 16.08.2021. godine rok za podnošenje prijava-zahtjeva je 14.09.2021. godine.

Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i

Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti

Broj : 02-34-1526-1 /21

Datum, 07.09.2021. godine

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi USK („Službeni glasnik USK“ broj: 8/11), člana 40., Statuta općine Ključ („Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11)  Općinski načelnik  donosi: 

Z A K LJ U Č A K

I

Rok za podnošenje prijava – zahtjeva po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2020/2021. godinu se produžava te umjesto roka 16.08.2021. godine rok za podnošenje prijava-zahtjeva je 14.09.2021. godine.

II

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i

Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti.

       III      

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i na web stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba, oglasnim pločama u zgradi općine, putem Radio Ključa i društvenih mreža Radio Ključa.

Dostavljeno :                                                                                        OPĆINSKI  NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.s.r.

  1. Služba za stručne poslove Općinskog načelnik

 i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti                 

2. A/A

Tekst Konkursa za dodjelu stipendija možete pronaći na linku ispod:

Dokumenti