20. 02. 2019.

Predstavnici Vlade USK razgovarali sa Krajišnicima u Švicarskoj

Sa dijasporom graditi saradnju na načelima uzajamnog poštovanja

Na poziv grupe poduzetnika, koji žive i rade u Švicarskoj, a porijeklom su s područja Unsko-sanskog kantona delagacija Vlade Kantona boravila je u Švicarskoj, gdje su posjetili firme koje vode uspješni Krajišnici i saslušali njihove ideje o uspostavi saradnje sa dijasporom.
Delegaciju je predvodio Mustafa Ružnić, premijer USK a činili su je ministri privrede i poljoprivrede Nijaz Kadirić i Sulejman Kulenović te načelnik općine Ključ Nedžad Zukanović.

Za predstavnike svog matičnog Kantona Krajišnici koji žive i rade u Švicarskoj organizovali su obilazak svojih firmi, kao što je firma Fahrudina Ljutića, koja zapošljava 900 radnika, a koji je i u rodnom Ključu investirao već oko tri miliona maraka u oblasti razvoja turizma.

– U rodni kraj ulaže mnogo naših ljudi, koji uspješno rade u inostranstvu. Takvi su primjeri i Edhema Poljevića koji je do sad investirao oko dva miliona maraka u projekte na području Bihaća, a udruženja naših građana pomažu sugrađanima. Tako su članovi udruženja „Prijatelji Ključa“ iz Švicarske prikupili više od 200 000 švicarskih franaka za različite projekte pomoći, ukazao je jedan od organizatora ove posjete Edhem Mesić, koji se posebno angažira na uvezivanju Krajišnika u Švicarskoj.

Krajišnici koji rade u Švicarskoj razgovarali sa predstavnicima Vlade USK o potrebi uspostavljanja kvalitenih odnosa na dijasporom. Dogovoreno je da će Kanton formirati tijelo za rad sa dijasporom, a koje će svojim djelovanjem podsticati i posredovati i u poslovnoj saradnji, vršiti koordinaciju i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, lokalnih zajednica i drugih tijela državne uprave te ostalih nosilaca saradnje sa dijasporom, s posebnim akcentom na očuvanje zajedništva stanovništva Krajine, očuvanje identiteta Krajine i jačanje veza sa Krajišnicima koji žive i rade u drugim zemljama.

– Želimo graditi saradnju na načelima uzajamnog poštovanja i partnerske odnose sa dijasporom za dobrobit razvoja kako naše Krajine tako i cijele Bosne i Hercegovine. Uz organizacijsku podršku na području našeg Kantona možemo stvoriti platformu unutar bh. dijaspore za uvezivanje neformalnih grupa i pojedinaca sa institucijama u domovini. Naši ljudi su spremni i žele da doprinose razvoju svog rodnog kraja i kroz razmjenu znanja i kroz ulaganja. Ali u tom procesu se moramo međusobno poštovati, biti partneri. Ti ljudi su ugledni i priznati u sredinama u kojima rade u Švicarskoj i drugim evropskim zemljama, i mi ne smijemo i nećemo dozvoliti da ih ovdje gledaju samo kao nosioce povremenih novčanih doznaka. Mi želimo s njima sarađivati. Prije svega to je naša dužnost, da jačamo veze naših ljudi sa domovinom, a drugo važno nam je sarađivati sa uspješnim poslovnim ljudima koji žele da doprinose razvoju privrede i otvaraju radna mjesta, kazao je premijer USK Mustafa Ružnić.

Saradnja sa dijasporom mora biti dvosmjerna, potrebno je razumjeti potrebe dijaspore, te ih uključiti u razvojne planove lokalnih uprava, dogovoreno je tokom susreta sa Krajišnicima koji žive i rade u Švicarskoj.

 

18. 02. 2019.

Novi pregled bosanskih ratnih izbjeglica na tržištu rada i u obrazovnom sistemu u Danskoj

Oko 17.000 bosanskih ratnih izbjeglica nastanilo se u Danskoj sredinom 1990-ih. Danas, cca. 13.500 ih je još u zemlji. Postoji velika razlika između načina na koji različite starosne grupe rade na danskom tržištu rada, pokazuju nove brojke iz Ministarstva za imigraciju i integraciju.

Bosanske izbjeglice koje su došle u Dansku kao djeca jednako su zaposlene kao i njihovi danski vršnjaci. 69 % bosanskih izbjeglica u dobi od 20-29 godina radilo je u novembru 2016. godine. Među Dancima koji su bili vršnjaci, udio zaposlenosti bio je isti.

Slika se znatno razlikuje kada se radi o starijim grupama bosanskih izbjeglica. Što su izbjeglice bile starije po dolasku u Dansku, veća je razlika između njih i osoba danskog porijekla u istoj starosnoj grupi koje su zaposlene. Najveća razlika vidljiva je među bosanskim izbjeglicama starosne dobi od 50-64 godine, gdje je 32 posto bilo zaposleno 2016. godine, dok je broj vršnjaka sa danskim porijeklom bio 75%.

Ako pogledate obrazovni prostor, bosanske izbjeglice su obično završile duže obrazovanje od Danaca kada su u dobi od 20 do 29 godina. Statistika pokazuje da je 26 posto bosanskohercegovačke omladine završilo obrazovanje na bachelor nivou, dok je 11 procenta bosanskohercegovačke omladine završilo obrazovanje akademskog nivoa. Dok je brojka za Dance u istim godinama respektivno 15 procenata i 5 procenta. Bravo omladino! 

Činjenice

Bosanske ratne izbjeglice definirane su kao imigranti porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su došli u Dansku u periodu 1992-1996. Potomci bosanskih ratnih izbjeglica, tj. djeca bosanskih ratnih izbjeglica rođenih u Danskoj nisu uključena u popis. Izjava se zasniva samo na bosanskim izbjeglicama koje su i dalje boravile u Danskoj od. 1. januara 2018.

13. 02. 2019.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače – rokovi

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da predstavnici  Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a i općine Ključ dana 20.02.2019.godine (srijeda) u sali Općinskog vijeća sa početkom u 1000 sati organizuju sastanak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača i poljoprivrednim proizvođačima.

 

Tema sastanka

  • Novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (federalne i kantonalne);
  • Zakup zemljišta;
  • Ostala problematika vezana za navedene teme.

Molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizostavno prisustvuju sastanku.

 

Ključ, 12.02.2019.godine                                   Služba za razvoj, privredu  i zajedničke poslove

 

 

 

08. 02. 2019.

OBAVJEŠTENJE I POZIV ZA PRIJAVU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  GRAĐANI, PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJI NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ IMAJU STAMBENI, POSLOVNI, GOSPODARSKI, POMOĆNI, PRIVREDNI, DOGRAĐENI ILI NADOGRAĐENI DIO POSTOJEĆIH OBJEKATA ILI INFRASTRUKTURNI OBJEKAT – GRAĐEVINU BEZ  PROPISNE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE), DA ĆE SE U 2019.GODINI  RADOM KOMISIJA NA TERENU USPOSTAVITI EVIDENCIJA  BESPRAVNIH  GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ, A SVE U SKLADU SA PROGRAMOM EVIDENCIJE  BESPRAVNIH GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ.

PORED GORE NAVEDENOG, OSTAVLJA SE MOGUĆNOST DA FIZIČKA I PRAVNA LICA  ODNOSNO  ONI KOJI JOŠ UVIJEK NISU PODNIJELI NADLEŽNOJ OPĆINSKOJ SLUŽBI URBANIZMA  ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA, DA TO JOŠ UVIJEK, A U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O LRGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA („SLUŽBENI GLASNIK USK-a br: 19/18“), OPĆINSKE ODLUKE O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAKONA O GRAĐENJU I PROSTORNOM UREĐENJU USK-a („SL.GLASNIK USK-a“ br: 12/13 i 3/16) MOGU UČINITI NAJKASNIJE DO 31.12.2019. GODINE.

NAPOMINJEMO DA JE LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA PRVENSTVENO U INTERESU VLASNIKA TAKVIH GRAĐEVINA.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE, UPUTE I POJAŠNJENJA U VEZI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA, GRAĐANI, FIZIČKA I PRAVNA LICA SE MOGU OBRATITI SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE OPĆINE KLJUČ ( URBANIZMU kancelarija br:6).

 

Ključ, februar 2019.godine

Služba za prostorno uređenje,  stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

04. 02. 2019.

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

 

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Ukupna sredstva za finansiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinansiranje podnosioca prijave i 60% sufinansiranje kroz mjeru podrške). Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Smjernice i dokumentaciju za ovaj Javni poziv možete preuzeti ispod:

SMJERNICE za Javni poziv primarna proizvodnja EU4Business

Prilog 1 – Obrazac za prijavu na javni poziv

Prilog 2 – Obrazac poslovnog plana

Prilog 2.a – Poslovni plan – tabele

Prilog 3 – Pismo namjere za sufinansiranje projekta

Prilog 4 – Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju te ruralni razvoj.

Posjeta CIVITAS sekcija Općini Ključ

 

Danas su u prostorijama Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ boravili učenici CIVITAS sekcija OŠ „Velagići“ i MSŠ „Profesor Omer Filipović“ te nas upoznali sa svojim projektima „Biciklizam – zdrave životne navike i propisi“, odnosno „Street Workout Park Ključ“.

Svojim projektom učenici sekcije OŠ „Velagići“ tematiziraju biciklizam kao sport, stil života i odgovornost učesnika u saobraćaju i žele da pokrenu aktivnost obilježavanja starog puta Pudin Han – Velagići sa saobraćajnim znakovima „Biciklisti na putu“ i „Škola – djeca na putu“ te postavljanje ležećih policajaca. Namjera im je također informisati bicikliste da koriste ovaj put kao alternativu magistralnom putu.

Sekcija CIVITAS-a MSŠ „Profesor Omer Filipović“ namjerava promovisati zdrave stilove života te afirmaciju sporta kroz projekat izgradnje igrališta sa sportskim spravama na otvorenom koje bi koristili svi uzrasti i generacije.

U svojim nastojanjima su dobili punu podršku organa uprave.


 

 

28. 01. 2019.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA za učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“

U cilju realizacije projekta ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“ koji se implementira u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj – D4D”, koji predstavlja projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH, Općina Ključ i firma DOO „KOFIX“ Ključ u svrhu realizacije navedenog projekta, a za podsticaj zapošljavanja i unaprijeđenja lokalnog razvoja raspisuju:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
za učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“

I
Projektom je predviđen transfer znanja, vještina i tehnologija u odgovarajućim zanimanjima u partnerstvu sa dijasporom, što za krajnji rezultat treba da ima povećanje konkurentnosti nezaposlenih lica na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlađih osoba. Predstavnici dijaspore bi direktno učestvovali u kreiranju i izradi programa stručne edukacije i njegovom provođenju u okviru privatne kompanije DOO „KOFIX“ Ključ.

II
U smislu ovog Programa:
– Obuka je sticanje znanja i vještina za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju kompanije DOO „KOFIX“ Ključ.
– U izradi i provođenju Programa stručne edukacije obuhvaćena je stručna osposobljenost za operatera na izradi i montaži PVC i aluminijske stolarije, odnosno zanimanja i tehnologije čiji su nastavni planovi i programi usklađeni sa standardima EU.
– Program obuke će trajati ukupno 80 sati, odnosno 10 radnih dana.

III

Planirana sredstva za realizaciju kreiranja i implementiranja programa stručnog usavršavanja nezaposlenih lica su obezbijeđena kroz fond projekta ”Dijaspora za razvoj – D4D” i istim će biti obuhvaćeno 6 nezaposlenih lica registrovanih kod JU Služba za zapošljavanje USK-Bihać, Općinski biro rada Ključ, od kojih bi 2 dobilo novo zaposlenje u okviru firme DOO „KOFIX“ Ključ nakon provedenog programa obuke.

IV

Nezaposlene osobe koje žele učestvovati u ovom programu dužne su:
– podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti na protokolu firme DOO „KOFIX“ Ključ, Industrijska zona u Velagićima, ili putem web stranice Općine Ključ, www.opcina-kljuc.ba
– uz aplikaciju priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte, CIPS prijavu boravka na području općine Ključ i uvjerenje o prijavi na evidenciji i da je još uvijek na evidenciji Općinskog biroa rada Ključ.
Prednost pri odabiru će imati lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje USK-Bihać, Općinski biro rada Ključ.

V
Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, odnosno od 28.01.2019. godine do 06.02.2019. godine.
Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

VI
Aplikacije, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno na protokol firme DOO „KOFIX“ Ključ, Industrijska zona u Velagićima, Ključ, ili preporučeno poštom na navedenu adresu sa napomenom: Učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“.
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve mobitela: 061 167 009, 061 167 556, 061 203 656 i na e-mail kofixdoo@bih.net.ba

 

Tekst kompletnog Javnog poziva kao i Aplikacija za prijavu na Javni poziv  se nalaze ispod:

Javni poziv – KOFIX

Aplikacija za prijavu na Javni poziv – KOFIX – RADNA

Dokumenti

24. 01. 2019.