23. 03. 2021.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače o upisu promjena u RPG i RK

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Sl. novine FBiH”, br. 32/2017, 34/2017 – ispr., 55/2017, 56/2018 i 24/2020), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na novčane podrške u oblasti poljoprivrede.

Ukoliko u roku od 01.01.2021.godine do 31.03.2021.godine u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu poljoprivredna gazdinstva i klijenti sa područja općine Ključ ne izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK) neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2021.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 23.03.2021.godine                 Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

19. 03. 2021.

JAVNI KONKURS- JAČANJE KONKURENTNOSTI 2021.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava za Projekt “Jačanje konkurentnosti  MSP” za 2021. godinu.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce:

– Javni natječaj

– Smjernice 

– Zahtjev_Obrazac projektnog prijedloga

– Proračun projekta

– Plan aktivnosti

– Pismo namjere o minimalnom iznosu sufinanciranja

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka_popunjen primjerak

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama_popunjen primjer

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima_popunjen primjer

– Upitnik _ESSQ

– Upitnik _ESSQ_popunjen primjer

– UGOVOR-draft

16. 03. 2021.

14. 03. 2021.

Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi.

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2021. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

Preuzeto sa: www.fmks.gov.ba

OBAVJEŠTENJE (fmks.gov.ba)

10. 03. 2021.

USAID Diaspora Invest objavio poziv za podršku investicijskim projektima

USAID projekat “Diaspora Invest” je raspisao javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama u Bosni i Hercegovini koje imaju dokazivo suvlasništvo ili poslovno partnerstvo sa članovima bh. dijaspore. Pozivu se može pristupiti online na www.grant.diasporainvest.ba, te aplicirati za sredstva do 50.000 konvertibilnih maraka za nabavku mašina, opreme i druge vrste stalnih sredstava za rad.

“Riječ je o osmom pozivu ovog tipa, čiji je cilj podrška malim i srednjim preduzećima (d.o.o.) koja nisu starija od tri godine. Poziv je fokusiran na kompanije koje rade u sektorima poljoprivrede, energetike, turizma, IKT, metaloprerade, drvoprerade te u drugim proizvodno-prerađivačkim sektorima”, pojašnjavaju iz Projekta.

Kroz grant program i aktivnosti tehničke podrške USAID projekat “Diaspora Invest” je podržao preko 140 kompanija. Većinom je riječ o poslovnim subjektima čiji su suvlasnici Bosanci i Hercegovci koji su se nedavno vratili u BiH, ali i oni koji još uvijek borave van zemlje. Također, Projekat podržava kompanije koje su zahvaljujući poslovnim vezama sa dijasporom pokrenule biznise u BiH, ostvarile pristup stranim tržištima ili su prenosom znanja i tehnologija preko bh. dijaspore pokrenule nove oblike proizvodnje i usluga u našoj zemlji.

“Rok za slanje projektnih prijedloga je 31.03.2021. (do 16:00h). Pridružite se rastućoj mreži kompanija pokrenutih zahvaljujući investicijama bh. dijaspore. Za dodatna pitanja, putem e-maila prijava@diasporainvest.ba se prijavite na online info-sesije:

  • 10.03. u 10:00 sati
  • 18.03. u 16:00 sati

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/03/Poziv-za-dostavljanje-zahtjeva-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-USAID-Diaspora-2021.pdf

04. 03. 2021.

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu Budžeta za 2021. godinu

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća općine Ključ broj: 02-02-367/21 Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

OPĆINE KLJUČ ZA 2021.GODINU

Obavještavaju se građani Općine Ključ da je Općinsko vijeće općine Ključ na svojoj I redovnoj sjednici održanoj dana 22.02.2021 godine usvojilo Nacrt budžeta općine Ključ za 2021 godinu  i donijelo zaključak da se sprovede  javna rasprava.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Ključ za 2021 godinu održat će se u sali Općinskog vijeća općine Ključ dana 08.03.2021 u 1100 sati

Svim zainteresovanim Nacrt budžeta općine Ključ za 2021 godinu  će biti dostupan kod sekretara mjesnih zajednica, u Službi za finansije i trezor, te na službenoj stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i trezor do 08.03.2021. godine, a poslužit će predlagaču za utvrđivanje Prijedloga budžeta za 2021. godinu

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                             Nedžad Zukanović, prof.

Nacrt Budžeta možete pogledati u dokumentu ispod:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/03/Nacrt-Budžeta-2021.pdf

Dokumenti

02. 03. 2021.

Obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Tačno prije 29 godina Bosna i Hercegovina je stekla nezavisnost, ali bitka za Bosnu i Hercegovinu još nije završena.

Referendum o nezavisnosti, održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, značio je potvrdu opredjeljenja većine građana prema budućnosti zemlje.

Referendumsko pitanje je glasilo: “Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?”

Od ukupnog broja (2.073.568) građana koji su glasali na referendumu za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine, za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive izjasnilo se 2.061.932. građana ili 99,44 %.

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Ključu je upriličen prigodan Program obilježavanja, a u nastavku slijede slike koje prikazuju samo dio atmosfere sa održanih manifestacija.

25. 02. 2021.