19. 05. 2020.

EU4Business: Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je danas javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Javni poziv ima sljedeće ciljeve: 

  1.      doprinijeti ublažavanju negativnog uticaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
  2.     optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnost, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
  3.      podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište; i
  4.      promovisanje prakse održivog razvoja uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima i očuvanje okoliša i zaštitu ljudi, prvenstveno radnika ili poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

  1.      proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
  2.      proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1.8 miliona KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 150.000 KM (bez PDV-a).

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. juni 2020. godine do 15.00

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite dokumentaciju:

Smjernice za podnosioce prijava na javni poziv

Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga 

Prilog 2: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 3: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Aneks 1: Budžet projekta

Aneks 2: Plan realizacije projektnih aktivnosti

Aneks 3: Informacije o kooperantima

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

EU4Business je projekat Evropske unije kojim se nastoji ojačati kapacitet ekonomskog rasta i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini unaprjeđenjem konkurentnosti i inovativnosti u odabranim sektorima. EU4Business je projekat vrijedan 16.1 miliona eura, od čega 15 miliona eura finansira Evropska unija, a 1.1 milion eura Savezna Republika Njemačka. Projekat zajednički provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO), od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa strategija lokalnog razvoja – Lokalne samouprave i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini koji provodi Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). 

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambene industrije, te ruralni razvoj.

18. 05. 2020.

12. 05. 2020.

IZGRAĐENO I SANIRANO JEDANAEST KUĆA ZA POVRATNIKE I RASELJENA LICA

Općina Ključ potpisala je ugovor sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, te korisnicima koji su zadovoljili kriterije Javnog poziva za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata.

Komisija za tehnički pregled, te predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Fonda za povratak, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, nadzora „Institut za građevinarstvo“ Banja Luka i izvođača radova „Gratod„ Banja Luka je obišla predmetne objekte i izvršila tehnički pregled i primopredaju radova. Radovi su izvedeni po ugovoru i tehničkim propisima te su spremni za upotrebu.

Riječ je o implementaciji projekta Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica „Pod – projekat BH 4 DPSZ“.

Obnova jedanaest porodičnih kuća  odvijala se po principu Ključ u ruke.

Sa područja naše Općine ovim projektom obuhvaćeno je jedanaest porodica gdje je šest stambenih objekata izgrađeno od temelja do krova, dok je pet stambenih jedinica sanirano kako bi se stekli odgovarajući uslovi života.

Vrijednost ovog projekta je 384.000,00 KM.

Izvođač radova „Gratod“ Banja Luka

11. 05. 2020.

Obavijest za pčelare

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače – pčelare sa područja općine Ključ da je članom 12. stav (2) Pravilnika o pčelarstvu ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 31/18), propisano „Prijava o broju pčelinjih zajednica na dan 15.10. predhodne i  15.04. tekuće godine vrši se u nadležnoj općinskoj službi najkasnije do 15.05. tekuće godine na obrascu koji je sastavni dio pravilnika.

Ažuriranje podataka u Pčelarskom registru obavezni su izvršiti svi ono pčelari koji žele ostvariti pravo na federalne novčane podrške u 2020.godini,

Ključ, 11.05.2020.godine                 Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

08. 05. 2020.

07. 05. 2020.

05. 05. 2020.

04. 05. 2020.

OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače,  fizička i pravna lica sa područja općine Ključ da je članom 19. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima ostarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/20),             

„ Za sve proizvodnje za koje su ovim pravilnikom  propisani rokovi dostavljanja Obrazaca P1 do 30.06. tekuće godine, kao i rokovi za sačinjavanje zapisnika na terenu, produžavaju se maksimalno do 30 dana i primjenjivaće se samo za 2020.godinu“.

Ključ, 30.04.2020.godine             Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu