31. 05. 2018.

Svečano otvoren Ured za dijasporu općine Ključ

_DSC0420-min

Danas je u Ključu svečano otvoren Ured za dijasporu kao jedna od aktivnosti koje provodi Općina Ključ u sklopu projekta „Dijaspora za razvoj – D4D”.

„Dijaspora za razvoj – D4D” je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI), u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici svih partnera na projektu su bili timski prisutni na svečanosti, obrativši se prisutnim ističući značaj i ulogu dijaspore. Ispred općine Ključ – Općinski načelnik Nedžad Zukanović, u ime Švicarske ambasade – Direktorica za saradnju, Barbara Dätwyler Scheuer, gospodin Kemo Sarač u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Sukhrob Khoshmukhamedov, Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP BiH. Navedeni su i svečano otvorili Ured za dijasporu.

U cilju podrške međuopćinskoj saradnji, svečanosti je prisustvovao i Općinski načelnik Sanskog Mosta Faris Hasanbegović, a podršku su dali svojim prisustvom i općinski vijećnici Općinskog vijeća općine Ključ.

Optimized-_DSC0309 (1)

Cilj ovog projekta je da, u saradnji s dijasporom, doprinese uspješnoj realizaciji prioritetnih razvojnih projekata, identifikovanih u okviru usvojene integrisane lokalne razvojne strategije, stavljajući na taj način potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja i doprinoseći boljem kvalitetu života na području naše općine.

Velik broj  građana općine Ključ privremeno živi i radi u inostranstvu i većina njih želi ostvariti saradnju sa matičnom općinom kao i dati svoj doprinos  u razvoju općine. Općina Ključ već duži niz godina radi na uspostavljanju saradnje sa svojim građanima u dijaspori kroz organizaciju raznih sadržaja namijenjenih dijaspori, zajedničko ulaganje u infrastrukturne projekte, kulturno-sportsku saradnju i slično.

Namjera nam je da pokušamo identificirati probleme u saradnji sa dijasporom i ponuditi nove inicijative i razmišljanja za poboljšanje saradnje  i iznalaženje novih rješenja.

Osnovni zadatak Ureda za dijasporu općine Ključ je uspostavljanje sistematizirane komunikacije i saradnje svih vidova sa građanima na privremenom boravku u inostranstvu, odnosno sa njihovim organizacijama i udruženjima.

Pored toga, zadaci Ureda za dijasporu su i:

 • komunikacija sa dijasporom (uključujući ličnu komunikaciju, komunikaciju elektronskim putem te putem društvenih mreža),
 • koordinacija između dijaspore i lokalne zajednice u smislu komunikacije o saradnji, i to:
 • interna komunikacija sa kolegama iz JLS,
 • eksterna/vanjska komunikacija ispred JLS sa poslovnom zajednicom i nevladinim sektorom u JLS,
 • komunikacija sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI), Sektorom za iseljeništvo, kao i sa drugim institucijama na različitim nivoima vlasti,
 • koordinacija organizacije posebnih događaja za dijasporu,
 • promocija projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u lokalnoj zajednici iz različitih oblasti:

– ekonomija,

– kultura,

– obrazovanje,

– zdravstvo.

Da je potvrđena spremnost lokalne zajednice za jačanje saradnje sa dijasporom, potvrđuje i činjenica da je okviru Ureda obezbjeđen prostor za rad i djelovanje udruženjima „Prijatelji Ključa“ Luzern i Bosansko-kanadskom humanitarnom društvu, Toronto, čiji predstavnici su takođe prisustvovali današnjoj svečanosti.

_DSC0315-min

_DSC0359-min

cof

_DSC0313-min

_DSC0332-min

_DSC0334-min

_DSC0379-min

_DSC0389-min

_DSC0416-min

_DSC0420-min

_DSC0428-min

_DSC0432-min

_DSC0435-min

_DSC0437-min

 

U Ključu obilježen Dan bijelih traka

kljuc_1-560x330

Godišnjica genocida nad Bošnjacima Prijedora obilježava se danas 31. maja, jer su na taj dan 1992. godine srpske vlasti preko lokalnog radija izdale naredbu da nesrbi nose bijele trake. U obilježavanje ovog dana uključili su se gradovi i zemlje širom svijeta među kojima je i Ključ.

Naime Udruženje logoraša „Omer Filipović“ Ključ u znak podrške Prijedorčanima danas je organizovalo mirnu šetnju od općine do gradskog mosta na rijeci Sani u periodu od 10 do 11 h gdje su bacali cvijeće i na taj način obilježili dan kad su prije 26 godina Prijedorčani morali okačiti bijele trake i čaršafe da bi mogli biti raspoznati kao nesrpsko stanovništvo.

U koloni sa zavezanim bijelim trakama brojni građani i učenici i profesori MSŠ “Ključ”su prošetali kroz ulice Ključa, Načelnik općine Ključ Nedžad Zukanović te vijećnici OV-a Ključ i na taj način su iskazali svoju solidarnost sa žrtvama masovnih zločina počinjenih u Prijedoru, ali i širom BiH.

22. 05. 2018.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ

Javni konkurs

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERECEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 06-49-1231/18

Ključ, 09.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 40. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Ključ“, br. 3/10 i 3/11), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ 

 

I – PREDMET JAVNOG OGLASA

 

 1. Direktor JP „Veterinarska stanica“ doo Ključ …1

 

 1. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo
  • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
  • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

 

 1. Upravni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“
 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
 • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
 • član (iz reda zaposlenih)………………. 1

 

 1. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“
  • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača) …………..1
  • član (iz reda zaposlenika) …………….. 1

 

 1. Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“
 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
 • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
 • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

 

 1. Nadzorni odbor JU „Centar za socijalni rad“
 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
 • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
 • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

  Nastavite čitati »

16. 05. 2018.

Poziv za prezentaciju JU “RAUSK” Bihać i “GPS KONZEPT” Austrija

Obavijest

JU ”Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona” Bihać i ”GPS Konzept” Austrija organiziraju prezentaciju  na temu ‘‘Mogućnost ulaganja austrijskih kompanija u Bosnu i Hercegovinu”.

Navedena  prezentacija će se održati u utorak, 22.05.2018. godine  u 13 sati u Sali Skupšine USK (Alije Đerzeleza br.2, Bihać).

Ovim putem Vas pozivamo da se odazovete pozivu i potvrdite prisustvo putem emaila na info@rausk.ba ili na broj telefona 037/224-048, najkasnije do ponedjeljka, dana 21.05.2018.godine.

Više informacija u pozivu ispod:

Poziv za prezentaciju

Dokumenti

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava u okviru „Programa podrške privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, certifikacije i recertifikacije standarda kvaliteta i pristupa tržištima“

Javni poziv

 

Na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korištenja sredstava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima, broj 02-47-151/18 od 14. maja 2018. god.

Privredna komora Unsko sanskog kantona raspisuje:

 

JAVNI  POZIV

za dodjelu sredstava za podršku u okviru Projekta za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima

 

I

Projekat podrške namjenjen je malim i srednjim preduzećima (privrednim društvima), grupi privrednih društava ili organizacijama koje vrše uslugu za privredna društva (npr. centri za obuku, razvojne agencije, i sl.) koja posluju u sektoru drvoprerade, metaloprerade, ili tekstila/obuće za sufinansiranje sljedećih aktivnosti:

 • Obuke radne snage kroz programe dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
 • Uvođenje, sertifikacija ili resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
 • Pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B, i sl.)

Gore navedene aktivnosti trebaju biti implementirane u periodu od 01. juna – 15. novembra 2018. god., kako bi se mogla izvršiti selekcija dodatnih preduzeća planirana za novembar 2018. godine.

II

Sredstva Projekta podrške u ukupnom iznosu od 107.000,00 KM su obezbjeđena kroz ugovore sa USAID Projektom razvoja radne snage i povećanog pristupa tržištima (WHAM), Vladom Unsko sanskog kantona, te sljedećim gradovima i općinama: Grad Bihać, Općina Bosanska Krupa, Općina Bužim, Općina Cazin, Općina Ključ i Općina Sanski Most.

 

 

III

Osnovni kriteriji za dodjelu sredstava iz Projekta podrške, pored opštih kriterija navedenih u Matrici za ocjenjivanje (Prilog III), je ostvarenje sljedećih ciljeva:

 • Zapošljavanje
 • Povećanje prihoda od prodaje
 • Povećanje izvoza

 

IV

Nastavite čitati »

15. 05. 2018.

Ramazanska čestitka

Ramazanska02

Ramazan je sveti mjesec čiji su dani ispunjeni postom i molitvom, dobrim djelima, tolerancijom te ukupnom duhovnom obnovom i preporodom.

Post je radost vjernika, jer ga čini duhovno zdravim i jačim, njegovo srce blažim, njime on popravlja svoj odnos prema sebi i prema drugima.

U danima Ramazana čovjek najbolje osjeća ljepotu istine, pravde, poštenja, dobročinstva, bratske ljubavi i, iznad svega, Božije milosti.

Želimo da post poveća ljubav prema dobru i učini nas boljim i predanijim vjernicima.

Naša želja je da nas post učini duhovno jačim u razmišljanju i djelovanju – za dobro pojedinca, zajednice i društva u kome živimo.

Ramazan Šerif Mubarek Olsun želi vam Općinski načelnik Nedžad Zukanović sa zaposlenicima Općine Ključ.

14. 05. 2018.

SLIJEDIO SVOJE SNOVE: Životna priča Jasenka Hadžića: Od izbjeglice iz BiH do uspješnog poduzetnika u Danskoj

Jasenko je rođen 1987. godine u Ključu i imao je pet godina kada je s roditeljima i mlađom sestrom napustio BiH. Odlučili su novi život započeti u Danskoj koja je u to vrijeme pružala utočište velikom broju ratnih izbjeglica iz bivše Jugoslavije. 

“Zastrašujuće je bilo tada za vrijeme rata, a trenutak kada smo se odlučili napustiti BiH desio se onda kada je moj djed ubijen. Kada smo stigli u Dansku bili smo smješteni u izbjeglički kamp Sandholm u kojem je trenutno smješten veliki broj izbjeglica iz Sirije”, počeo je priču Jasenko.

Oduvijek volio matematiku, ta strast je odredila njegov životni put

Nakon određenog vremena provedenog u izbjegličkom kampu, Jasenko je s porodicom izmješten u hotel na vodi “Flotel” u kojem se nalazio veliki broj porodica.

“Ubrzo nakon toga svi smo bili premješteni u izbjeglički centar u Kopenhagenu. Nakon godine boravka u Danskoj, roditelji su dobili ponudu da se preselimo u Ameriku ili neke druge zemlje, međutim, oni su odlučili ostati u Danskoj jer su shvatili da je to zemlja sa uređenim zdravstvom, obrazovanjem i političkim sistemom te su zaključili da ova zemlja pruža dobre podloge za odgoj djece. Iz Kopenhagena smo se preselili u grad Roskilde koji ima 50 hiljada stanovnika”, kazao nam je Jasenko. 

Oduvijek je bio zaljubljenik u brojeve, a matematičke formule je sa zadovoljstvom i lakoćom rješavao. Ta strast ga je i opredijelila u daljem obrazovanju te je tako diplomirao matematiku i statistiku, a magistrirao finansije i ekonomiju. Sada ima 31 godinu i vlastitu kompaniju. Naime, Jasenko je izvršni direktor i suosnivač kompanije “Tame” koja je započeta kao startup, a glavna misija je olakšavanje ljudima u organizovanju događaja.

“Uzbuđen sam jer je u aprilu ove godine i zvanično pokrenuta web stranica koja služi kao svojevrsni alat svim organizacijama, pojedincima i timovima koji organizuju moderne događaje da na toj platformi predstave svoj ‘proizvod’ i isplaniraju događaje bez greške. Znamo da je to stresan posao, ali su u njemu greške nedopustive, a upravo postojanje ovakve jedne stranice će im pomoći da to ide brže i preglednije”, pojasnio je.

Ispričao nam je da su rezultati odmah nakon pokretanja ovog projekta bili obećavajući, što je njemu i cjelokupnom timu s kojim radi dalo “vjetar u leđa”. Dodao je da je za samo dva dana nakon otvaranja web stranice zabilježeno više od 50 registrovanih zemalja, čiji broj konstantno raste, te tako očekuje da do kraja maja taj broj bude veći od 100.

“Imamo 12 uposlenika od kojih osmero rade u IT sektoru kao programeri, dvoje su dizajneri, a drugo dvoje zaposleni su u prodaji i marketingu. Zanimljivo je naglasiti da smo multinacionalni. Riječ je o kombinaciji tri države, dvoje ih je porijeklom iz Danske te po jedan uposlenik iz BiH i Litvanije”, istakao je Jasenko.

Naglasio je da organizacija događaja jedan od najstresnijih poslova na svijetu te da menadžeri koriste današnje tehnologije kako bi ovaj zahtjevan posao obavili što je bolje moguće. 

“Međutim, nakon skeniranja 1.000 različitih alata za kreiranje događaja i intervjuisanja više od 200 menadžera kako bi pronašli najadekvatnije rješenje za olakšano planiranje događaja. Zaključili smo da je 90 posto njih za te svrhe koristilo tablice i različite dokumente u kombinaciji sa još pet do šest dodatnih alata i zbog toga je bilo potrebno kreirati određeni program koji će biti sveobuhvatan”, rekao je Jasenko.

Ideja za kreiranjem ove web stranice počela je u aprilu 2016. godine koju je tada podržalo pet skandinavskih biznismena sa 550 hiljada dolara.

“Kada smo pokrenuli startup nije bilo povratka. Iako je pred nama bilo mnogo posla i napornog rada uspjeh smo postizali postepeno, a u realizaciji ove ideje pomoglo nam je anketiranje potencijalnih klijenata o tome da li planiranje događaja predstavlja veliki problem i stres za njih. Kada smo dobili pozitivan odgovor, odlučili smo dalje nastaviti i zaposliti tim stručnih ljudi”, dodao je.

Sebičnost je osobina koju nijedan čovjek ne treba posjedovati

Sve što čovjek ostvari nije vrijedno ukoliko to nije spreman podijeliti s drugim ljudima. Biti sebičan je osobina koju nijedan čovjek ne treba posjedovati, kazao nam je Jasenko, a njegova životna vodilja je upravo to da bude srdačan prema ljudima koji ga okružuju jer je mišljenja da uspjeh ima veću vrijednost kada se dijeli s drugima.

“Jedan od razloga koji me je potakao da se borim, idem naprijed i uspijem u životu jeste upravo zahvalnost prema mojim roditeljima i mogućnost da im zahvaljujući svom uspjehu mogu pomoći, kao i državi iz koje potičem. Moja inspiracija je moja porodica i ovdje, ali i u BiH. I sve što radim je zbog njih jer su cijeli život imali veliki utjecaj na mene”, istakao je. 

Ispričao nam je da je s vremenom stekao otpornost i da je danas mnogo mudriji čovjek. Dodao je da je to i normalan proces sazrijevanja, ali da je ipak imao i teška životna iskustva koja su tome doprinijela.

“Suočavanje s ratom i zatim dolazak u sasvim novu sredinu kojoj smo se svi morali prilagođavati u potpunosti, učili smo jezik, usvajali novu kulturu i običaje, a iza sebe ostaviti većinu svoje porodice u BiH. Iako tada misliš da ne može biti gore onda se dese stvari koje život u potpunosti promijene. Tokom mog studiranja otac mi je obolio od raka i sva ta iskustva su me u jednom momentu povukla na dno, međutim, iz njih sam izašao jači”, kazao nam je Jasenko.

Vjera u bolju budućnost BiH

Rekao nam je kako vjeruje da je BiH država u kojoj se mogu uraditi značajne promjene te da razmišlja da se u skorijoj budućnosti vrati u našu državu i sa stečenim znanjem, iskustvom i sposobnostima doprinese tome.

“Većina mojih prijatelja iz BiH mi kažu da sam romantičar i entuzijasta zato što želim slijediti svoje snove o boljoj BiH, ali opet smatram da bi svi trebali imati malo više volje i usuditi se vjerovati da nije kasno za bolju budućnost. I zaista BiH kao država ima nevjerovatan potencijal i mnogo mogućnosti”, naglasio je.

Jasenko je radoholičar i energična osoba. Ispričao nam je da je na poslu čak i kada ima slobodan dan, jer energiju koju posjeduje voli usmjeriti u kvalitetne stvari. To ga s druge strane često odvoji od porodice jer zbog brojnih obaveza sve manje vremena provodi s njima.

“Moj prvi jutarnji cilj je da što prije napustim kuću jer ne želim da mi vrijeme uzaludno prolazi te se tako odmah predajem svim obavezama koje imam. Opušta me trčanje te to obavezno radim svaki drugi dan, a uz to se bavim i jogom jednom sedmično jer ona s druge strane na poseban način smiruje. Generalno sam fokusiran na provođenje zdravih životnih navika, počevši od moje ishrane pa sve do načina života. TV uopće ne gledam, a muzika je ono što me inspiriše i pokreće, a vjerujem da je to i zbog toga što sam svirao klavir osam godina”, naveo je. 

Rad, red i disciplina do uspjeha

Nikada nije imao negativna iskustva s ljudima kada se doselio u Dansku. Kazao nam je da su ga svi uvijek poštovali i prihvatali te se i zanimali za državu iz koje je došao.

“Roditelji su me uvijek odgajali tako da poštujem i priznajem sve ljude bez obzira na njihovo porijeklo. I to sam uvijek i činio i tako mi se i vraćalo. Većina ljudi u Danskoj smatra da je BiH nevjerovatna zemlja. Starije generacije koje žive ovdje su posjećivale našu regiju još za vrijeme Jugoslavije, a mlađe generacije je još uvijek istražuju, a uz nju i Hrvatsku i Srbiju. BiH je prelijepa država i ima mnogo potencijala tako da Skandinavci imaju jako lijepo i pozitivno mišljenje o njoj”, rekao je.

Sa Jasenkom smo porazgovarali i o njegovim planovima te nam je rekao da od kompanije namjerava napraviti globalnog lidera u kojem će biti zaposleno više od 1.000 osoba. Na taj način će se, dodao je, širiti i nastojati zapošljavati ljude iz regije.

“Osim toga, cilj mi je da formiram nekoliko nevladinih organizacija u BiH kako bi na taj način pomogli ranjive kategorije stanovništva, pogotovo djecu s invaliditetom. Mislim da postoji nekoliko načina da se pruži bolji život mladima u BiH i moje djelovanje je upravo ka tome usmjereno”, istakao je.

Na kraju razgovora, Jasenko je savjetovao svim ljudima, a pogotovo mladima da vjeruju u svoje snove i budu istrajni u njihovom ostvarenju. Naglasio je da su rad, red i disciplina bitni jer oni vode ka uspjehu.

“Sva iskustva i znanja sam s vremenom naučio. Kao mlađi bio sam nevjerovatno stidan i povučen. Iskreno, nisam volio provoditi vrijeme s ljudima, već s brojevima i matematičkim formulama. To je bila greška jer je neophodno biti okružen osobama koji će vam pomoći da ostvarite zacrtane ciljeve. Ukoliko imate ideju vaša je obaveza da je ne potiskujete već da se trudite da je realizujete”, zaključio je Hadžić.

Nastavite čitati »

10. 05. 2018.

Ključ: Emitovana 8. emisija za dijasporu u okviru projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)”

Earth_

JP “Radio Ključ” d.o.o.  Ključ je u utorak 08.05.2018. godine  emitovalo 8. emisiju za dijasporu u okviru projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)” koji predstavlja partnerstvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i Vlade Švicarske u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini. Emisija je emitovana u 13:00 sati, a reemitovana isti dan u 19:00 sati, a biće reemitovana i u subotu u 12:00 sati.

U prvom dijelu emisije predstavljen je rad JU “Centar za kulturu i obrazovanje” Ključ koja se bavi kulturno-obrazovnim segmentom u našoj lokalnoj zajednici.  Adis Egrlić, direktor ustanove, dostavio nam je informaciju o radu Centra za kulturu i obrazovanje u protekloj godini, realizovanim aktivnostima, provedenim projektima, sadržajima koje nude mladima u općini Ključ itd.

U drugom dijelu emisije  predstavili smo rad Udruženja ljubitelja prirode “Eko-sport Ključ”  koje se bavi  uređenjem i zaštitom okoliša, otkrivanjem i uređenjem kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti, kretanjem u prirodi, edukacijama, promocijama turističkih potencijala, druženjem  itd.

U trećem dijelu emisije  naveli smo najznačajnije događaje koji su obilježili mjesec april u Ključu.

Emisiju možete poslušati na sljedećem linku: https://youtu.be/nKo3rN9kolY

OŠ “Sanica” proslavila Dan škole i jubilej – 10 godina od osnivanja

dig

Povodom 9. maja Dana OŠ “Sanica” sinoć je u osnovnoj školi Sanica održana svečana priredba povodom Dana škole. OŠ “Sanica” je proslavila svoj prvi jubilej, deset godina od osnivanja. Bila je ovo prilika da učenici prisutnim zvanicama i građanima pokažu svoja umijeća recitovanja, pjevanja, folklora i drame.

Povodom Dana škole prisutne je pozdravila direktorica škole Azra Šulić koja je prisutne upoznala s radom škole i uspjesima učenika OŠ “Sanica”. Potom se gostima obratio kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta gospodin Muhamed Ramić koji je izrazio veliko zadovoljstvo što danas škola slavi svoj prvi jubilej, jer je i sam bio polaznik ove škole. Nakon ministra prisutne je pozdravio i Općinski načelnik Nedžad Zukanović koji je vrlo emotivno pričao o radu u ovoj školi, ali i koji se prisjetio nastavnika i učitelja koji više nisu sa nama, a koji su ostavili dubok trag u obrazovanju OŠ “Sanica”. Od zvanica još su se obratili bivši direktor škole, Ferid Harambašić, Amir Hadžić, tadašnji ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a te efendija Bahrija Kadušić.

Učenici osnovne škole su pripremili bogat kulturno-zabavni program, a zatim su nagrađeni odlični učenici od I-IX razreda i oni koji su ostvarili zavidne rezultate na općinskim i kantonalnim takmičenjima. Također, dugogodišnji radnik OŠ “Sanica”, nastavnik  Redžo Selman je ispraćen u penziju uz iskrene čestitke za duge i ugodne penzionerske dane.

Po završetku priredbe za sve građane i učenike pripremljeno je iznenađenje odnosno velika torta koju je obezbjedio načelnik Zukanović Nedžad. Druženje zaposlenika osnovne škole i zvanica nastavljeno je u restoranu “Avlija”.

 

dig

sdr

dig

 

cof

09. 05. 2018.

9.maj Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope

9.maj OPCINA-cestitka

9.maj je u našoj zemlji izuzetno značajan dan. Dan koji se obilježava kao Dan Zlatnih ljiljana, Dan logoraša Bosne i Hercegovine, ali i dan pobjede nad fašizmom.

Zlatni ljiljan je najveće ratno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dodjeljivao se vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije podvige protiv agresora. Neki od boraca za svoju pokazanu hrabrost odlikovani su posthumno. Koristimo priliku da svim nosiocima priznanja, kao i njihovim porodicama čestitamo Dan Zlatnih ljiljana.

Ovaj dan se obilježava i kao Dan logoraša, pa svima koji su prošli kroz nehuman tretman od strane agresora iskazujemo duboko poštovanje i zahvalu za sve ono što su žrtvovali na putu oslobođenja i izgradnje moderne nam domovine.

Ovog datuma Evropa je oslobođena od fašizma pa se i međunarodno slavi pobjeda slobode, mira i tolerancije. Zbog toga, čestitamo i Dan Evrope i vjerujemo da je budućnost Bosne i Hercegovine da se razvija i napreduje unutar granica EU.

Nadamo se da će  budućnost donijeti svima svjetlo pravde i nade da se fašizam u bilo kom obliku nikad više neće ponoviti.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović,prof

Čestitkama se pridružuju i vijećnici Općinskog vijeća Ključ na čelu sa Presjedavajućim vijeća Crnalić Ademom.