CLDD Internacional za Bosnu i Hercegovinu, učestvovao u organizaciji i realizaciji međunarodne konferencije u Štokholmu – Connexchange workshop

posted in: Dijaspora | 0

IMGP5921 (1)

Centar za lokalni razvoj i dijasporu CLDD – u BiH djeluje od 2004. godine uz podršku Uprave grada Štokholma i lokalnih uprava u kojima su djelovale kancelarije. Od 2013. god. CLDD djeluje kao Nevladina organizacija registrovana kod Ministarstva pravde BiH, sa centralnom kancelarijom u Ključu i ispostavama u Srebrenici i Ilijašu. CLDD u BiH u kontinuitetu radi na pitanjima dijaspore – iseljeništva, tj. realizuje aktivnosti i projekte koji će uspostaviti održivu vezu sa BH iseljeništvom i stvaranju klime u lokalnim zajednicama u BiH, kako bi podrška BH dijaspore relevantnije pomogla razvojne procese u BiH. Od 2015. god. CLDD u BiH djeluje u okviru CLDD Internacional, sa sjedištem u Švedskoj.

U organizaciji CLDD Internacional, 28. aprila ove godine, u Neumu je održana međunarodna Konferencija – ConnExchange 2017 na temu: Kako dijaspora kroz investicije može pomoći razvoju svojih zemalja porijekla.
Učesnici su bili privrednici i eksperti za migracije te predstavnici relevantnih vladinih institucija iz Švedske, Velike Britanije, Iraka, Somalije, Turske, Konga i Bosne i Hercegovine.
Rezultat Konferencije u Neumu su dva dokumenta: prvi, koji ukazuje na teškoće na koje nailazi dijaspora pri pokušajima da investira u svoje zemlje porijekla i drugi, koji daje prijedloge kako olakšati dijaspori da investira u svoje zemlje porijekla.

IMGP5638 (1)

Ovi dokumenti su prezentirani na međunarodnoj konferenciji na ovu temu, koja je održana u Štokholmu, 29. maja ove godine, a nakon toga upućeni vlastima mnogih zemalja Evrope i svijeta, koje daju ili primaju veliki broj migranata, kako bi poslužili kao temelj za neophodne izmjene zakonodavstva i administrativnih procedura u tim zemljama. Te izmjene bi trebale osigurati olakšano povećanje investiranja dijaspore u zemlje svog porijekla. Učesnici Konferencije su bili predstavnici relevantnih vladinih i nevladinih organizacija iz Švedske, Velike Britanije, Izraela, Iraka, Somalije, Konga i Bosne i Hercegovine. Na Konferenciji su predstavnici CLDD- a, takođe, učesnicima predstavili svoj dosadašnji rad, kao i planove za budućnost te pozvali predstavnike prisutnih vladinih i nevladinih organizacija na saradnju i podršku njihovom aktivnostima i projektima.

U pripremi i organizaciji ovog skupa je učestvovao i CLDD u BiH kao dio svjetske krovne organizacije dijaspore, CLDD International (www.cldd.se), sa sjedištem u Štokholmu. Predstavnici CLDD iz BiH iz opština Ilijaš (Željka Herić), Ključ (Šefika Muratagić) i Srebrenica (Sredoje Subotić) su predstavili svoj dosadašnji konkretan rad sa BH gradjanima u dijaspori koji se žele dobrovoljno vratiti i investirati u svoju zemju.
Takodje su na Konferenciji iznijeli podatak da je za Bosnu i Hercegovinu ova problematika jako važna jer je BiH pri vrhu svjetske liste zemalja sa najvećim udjelom dijaspore u ukupnom broju stanovnika (oko 50 % – 2 miliona).
Takođe, BH dijaspora je i dalje važan izvor finansijskog kapitala za BiH – novčane doznake u BiH iznose preko 10% godišnjeg BDP-a zemlje. U toku nekoliko prethodnih godina u BiH je ušlo više novca u obliku novčanih doznaka nego stranih i domaćih investicija.
Ono što je za BiH, pored novčanih ulaganja i transakcija takođe veom bitno, je potreba za stručnim i osposobljenim kadrom, jer je činjenica da u zadnjih desetak godina BiH napuštaju mladi i obrazovani ljudi, zaključili su predstavnici CLDD Internacional iz BiH. Ono što će kao primarni cilj u radu i aktivnostima CLDD u BiH biti u narednom periodu je to da u okviru CLDD Internacional radi na uspostavi komunikacije sa tim ljudima te da kroz niz kontinuiranih aktivnosti omogući prenos znanja i iskustva , stečenog u zemljama boravka, u Bosnu i Hercegovinu.

CLDD International
www.cldd.se

Emina Krzovic Butler, Chairman Šefika Muratagić, Predstavnik CLDD Internacional za BiH
emina.krzovic@hotmail.com 072 393 82 43 Kancelarija Ključ
sefika.muratagic@cldd.org 061 581 290