OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2018.GODINI

posted in: Arhiva, Obavijesti | 0

Obavijest

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove  općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  da je   Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko – sanskog kantona donio Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018.godinu broj : 08-02-6352-2/18 od 05.06.2018.godine, na osnovu člana  11. i člana 29. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 07/08 i 4/12) i člana 1. stav 2. Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu, broj:  03-017-2315/2018 od 31.05.2018.godine, a u vezi sa članom 42. Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona», broj: 12/18)

Pravo na novčane podrške ostvaruju korisnici/poljoprivredni proizvođači  koji pored općih uslova moraju ispunjavati i posebne kriterije za ostvarivanje novčanih podrški.

Na propisanim obrascima poljoprivredni proizvođači pojedinačno podnose zahtjeve za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  uz koje prilažu  propisanu dokumentacju u Službu za razvoj, privredu i zajedničke poslove.

 

ROKOVI  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2018.GODINI

 

 

ANIMALNA PROIZVODNJA

 01.11.2018.godina

 • Sufinansiranje pretraga na Američku kugu kod pčela

– minimalno 20 aktivnih pčelinjih društava – visina podrške iznosi 6 KM/društvo.

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 30.08.2018.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona..

 

30.11.2018.godina

 • Uzgoj rasplodnih junica:

– pravna lica i obrti – 1 grlo,

– fizička lica – minimalno 1 grlo a maksimalno 6 grla

  visina podrške 300 KM/grlo

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 01.10.2018.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona.

 

 • Tov junadi

– 2  grla u toku godine – maksimalno dva turnusa u toku 2018. godine – visina podrške 300 KM/grlo

48 sati od trenutka useljenja bilo koje količine teladi podnijeti zahtjev za prijavu tova junadi u općinu  i podnijeti zahtjev/prijavu za izradu zapisnika o završetku tova  putem općinske službe  Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona najkasnije 15  dana prije prodaje.

 

 • Proizvodnja riblje mlađi (lipen i pastrmka)

– registrovani proizvođači riblje mlađi koji proizvodu i plasiraju  300.000 komada riblje mlađi veličine najmanje 20 kom/kg – visina podrške 0,03 KM/komad

 

BILJNA PROIZVODNJA

 

01.09.2018.

 • Proizvodnja povrća (paradajz, paprika i krastavac), jagoda i cvijeća u zatvorenom prostoru – ostvaruuju poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju u zatvorenom prostoru minimalno 200 m2 sa minimalnim brojem 2,5 presadnice/m2. Potrebni su računi o nabavci presadnica  ili lukovica cvijeća ili dokaz o prodatom povrću od strane otkupljivača na ime klijenta  (minimalno 1 tona povrća/200 m2 ) – visina podrške 3,0 KM/kg.

 

 • Proizvodnja kontejnerskih presadnica povrća – ostvaruju korisnici koji su upisani u Registar proizvođača povrća, micelija jestivih i ljekovitih gljiva kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koji proizvedu od 10.000 do 40.000 kontejnerskih presadnica povrća (paradajz, paprika i krastavac) – visina podrške 0,05 KM/komad.

 

NOVČANE PODRŠKE

ZA KOJE REGISTOVANI OTKUPLJIVAČI-PRERAĐIVAČI I OVALAŠTENE VETERINARSKE ORGANIZACIJE PODNOSE ZAHTJEVE

 

 • Sufinansiranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu poljoprivredni proizvođači kravljeg mlijeka koji su plasirali mlijeko registriranim otkupljivačima mlijeka na području USK-a u III i IV kvartalu 2017.godine – najmanja količina plasiranog mlijeka 500 litara – visina podrške 0,10 KM/litara isporučenog mlijeka. Registrovane mljekare dostavljaju rastere kantonalnom ministarstvu.
 • Proizvodnja povrća na otvorenom – kornišoni , poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju na površini od 0,1ha – 0,5ha i plasiraju minimalno 2 tone krastavaca kornišona na tržište registrovanim prerađivaču ili otkupljivaču povrća na teritoriji Bosne i Hercegovine a koji je u sistemu PDV-a – visina podrške 0,10 KM/kg

        Registrovani otkupljivači ili prerađivači su dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju najkasnije do 30.10.2018.godine.

        Registrovani otkupljivači ili prerađivači su dužni u ime korisnika Kantonalnom ministarstvu najkasnije do 15.11.2018.godine dostaviti zahtjev sa obračunom novčane podrške.

 • Proizvodnja jagodičastog voća (malina, kupina, borovnica, jagoda i aronija) – poljoprivredni proizvođači koji proizvodu i predaju registrovanom otkupljivaču  na teritoriji Bosne i Hercegovine ( koji je u sistemu PDV-a ) minimalno 1 tonu jagodičastog voća – visina podrške 0,45 KM/kg.

        Registrovani otkupljivači ili prerađivači su dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju najkasnije do 30.10.2018.godine.

        Registrovani otkupljivači ili prerađivači su dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu najkasnije do 15.11.2018.godine dostaviti zahtjev sa obračunom novčane podrške.

 • Sufinansiranje izrade mliječnih kartona ostvaruju veterinarske organizacije na području Kantona – visina podrške 4,00 KM/grlo.

        Veterinarske organizacije mjesečno dostavljaju kantonalnom ministarstvu obračunsku tabelu, poljoprivredni proizvođači plaćaju veterinarskim organizacijama razliku od punog iznosa izrade mliječnog kartona. Krajni rok za podnošenje zahtjeva ministarstvu je 30.11.2018. godine

 

OSTALO

 

 • Podrška organizatorima proizvodnje – pravo na novčanu podršku imaju registrirana pravna lica sa sjedištem na području Kantona koji otkupe/prime najmanje 2 tone krastavaca kornišona sa područja USK-a po registriranom poljoprivrednom proizvođaču – pravna lica imaju pravo na novčanu podršku ukoliko otkupe/prime kornišon u minimalnoj količini od 500 tona – visina podrške 100,00 KM/toni otkupljenog/primljenog kornišona. Registrirana pravna lica su dužna  kantonalnom ministarstvu u Excel tabelama objavljenim u važećem Pravilniku, u pisanoj i elektronskoj formi , najkasnije do 30.10.2018. godine dostaviti traženu dokumentaciju.
 • Novčane podrške ostvarene na osnovu prava u ponovljenim postupcima prema ZUP-u – Novčanu podršku ostvaruju fizička i pravna lica sa područja Unsko-sanskog kantona koji su ostvarili pravo na osnovu prava u ponovljenim postupcima provedenim na osnovu žalbi, po provedenim pravomoćnim sudskim presudama u oblasti novčanih podrški iz prethodnih godina i na osnovu prava da u naknadno određenom roku dopune svoje zahtjeve dokumentacijom koja nedostaje (član.67. i 135. ZUP-a).
 • Obaveze iz 2017. godine ostvaruju proizvođači koji su u 2017. godini realizirali proizvodnju i kojima je odobrena novčana podrška, a nije isplaćena zbog nedostatnih novčanih sredstava predviđenih u Budžetu za 2017. godinu, a shodno ćlanu 6. stav 2) Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 07/08 i 4/12).

  

Ključ, 13.06.2018.godine                     Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove