OBAVIJEST

posted in: Arhiva | 0

Općina Ključ formirala je tim za pomoć u snadbijevanju hranom najugroženijeg stanovništva i stanovništva u izolaciji, a koji nisu u mogućnosti organizirati nabavku hrane.

Najugroženija lica mogu prijaviti nedostatak hrane  na broj telefona:   037/661-100

Podjela hrane će se vršiti na osnovu odluke Općinskog štaba civilne zaštite, a dostavu hrane će vršiti formirani timovi.

Sve informacije vezane za  prevenciju i suzbijenje širenja korona  virusa,

prijave kretanja lica kojima je određena samoizolacija   građani mogu prijaviti na brojeve telefona:

121 – Civilna zaštita i 061/892-983 – Komunalno – vodni inspektor

                                                                                                 Općinski načelnik

                                                                                   Nedžad Zukanović, prof. s.r.