Općinski pravobranilac

posted in: Općinski pravobranilac | 0

  Džaferagić Smajil, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.   Biografija: Džaferagić (Mehmeda) Smajil rođen 1958.godine u Biljanima, općina Ključ. Po zanimanju diplomirani pravnik , diplomirao na Pravnom fakultetu u Bihaću 2003.godine. Na dužnost Općinskog pravobranioca imenovan 27.12.2013.godine. Prije toga … Continued