Radovi na uređenju centra grada

posted in: Arhiva | 0

Ovih dana  na inicijativu Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića intenzivno se radi na uređenju javnih površina u centru grada. Jučer su okončani radovi na popločavanju dijela površine ispred zanatskog centra, preko puta zgrade Općine. Investitor radova je Općinski fond za stambeno komunalnu djelatnost i  infrastrukturu, koji je za ovu namjenu obezbjedio 5.500 KM. Pored ovoga  u toku su radovi i na uređenju zemljišta iza zgrade srednje škole u samom centru grada, na mjestu nekadašnjeg silosa. U okviru ovog projekta čija je vrijednost oko 5.000 KM uklonjeni su ostaci ruševne kuće,  izvršeno je krčenje rastinja, te očišćena divlja deponija smeća koja se nalazila u neposrednoj blizini srednje škole. 

Prema riječima Općinskog načelnika ovo je samo dio projekata koje planira implementirati u centru grada kako bi se poboljšao ambijent za život građana.
Zahvaljujući Udruženju Ključana Švicarske koje je prikupilo i doniralo sredstva za obezbjeđivanje uslova za rad Udruženja djece i mladih sa posebnim potrebama “ I mi se budimo“ u našem gradu u toku je sanacija prostorija Stare gimnazije koje je Općinsko vijeće dodijelilo ovom Udruženju na korištenje u periodu do 10 godina. Do sada su okončani radovi na postavljanju drenaže oko objekta Stare gimnazije kako bi se riješio problem vlage u objektu. Nakon što je urađena drenaža u toku je  izvođenje radova na uređenju prostorija u prizemlju ove zgrade, kako bi djeca imala što adekvatnije uslove za rad i druženje.