Javni oglas za prijem namještenika

posted in: Arhiva | 0

Općinski načelnik općine Ključ na osnovu čl. 72. i 75. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), a u skladu sa članom 21. tačka 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ-Prečišćeni tekst, broj: 05-49-1506/14 od 23.06.2014 godine raspisuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za podršku razvoju. Rok za prijavu na Javni oglas je 8 dana od dana objavljivanja. Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati OVDJE.