Objavljen ponovljeni Javni poziv za podizanje malinjaka

posted in: Dijaspora | 0

Općina Ključ u saradnji sa UNDP – Projekat „Migracije i razvoj“ objavljuje ponovljeni Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje 0,2 ha (2 dunuma) malinjaka po korisniku na području općine Ključ za jesenju sadnju 2014.godine. Poziv je otvoren od 22.09. do 30.09.2014.godine. Projektom je predviđena nabavka 20.000 komada kontejnerskih sadnica malina za površinu od 2,0 ha (20 dunuma), nabavka 10 bačvi i sistema za navodnjavanje kap po kap, nabavka materijala za izradu naslona i špalira, nabavka mineralnih đubriva i sredstva za zaštitu malinjaka za prvu godinu i nabavka 10 motornih-leđnih prskalica.

Po jednom korisniku za 0,2 ha (2 dunuma) planirana je nabavka i dodjela:
     – 2.000 kontejnerskih sadnica,
     – 1 bačva i sistem za navodnjavanje kap po kap,
     – 66 betonskih stubova za naslone i žica za špalire,
     – 1 analiza tla,
     – mineralna đubriva i sredstva za zaštitu za prvu godinu i 
     – 1 motorna-leđna prskalica.
     Edukacije:
     – 1 posjeta malinjacima u okruženju,
     – 5 edukacija od strane spoljnjeg saradnika,
     – 5 posjeta od strane zaposlenika Službe za finansije, trezor i privredu.
Troškovi zasnivanja malinjaka za 0,2 ha (2 dunuma) iznose 5.000,00 KM.
Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije i koji obezbijede finansijsko učešće iz dijaspore u troškovima zasnivanja malinjaka u iznosu od 30% ukupnih troškova ( 1.500,00 KM).
Maksimalan broj korisnika/ca koji će biti odabrani putem Javnog poziva je 10 (deset). Ukoliko broj podnositelja/podnositeljki koji ispunjavaju uslove bude manji od 10 (deset), Komisija zadržava pravo da planiranu površinu zasada malina rasporedi na manji broj zainteresovanih korisnika koji ispunjavaju uslove.
Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Ključ koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune formular i uz potrebne dokumente u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za podizanje malinjaka za 2014. godinu“ dostave svoju prijavu lično u šalter salu Općine Ključ ili putem pošte na adresu: Općina Ključ, Branilaca BiH 78, 79 280 Ključ, najkasnije do 30.09.2014. godine do 15 sati.
 
Sve dodatne informacije o Javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji možete dobiti na broj telefona: 661-100, lokal 109 i u kancelariji broj 8, a kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati OVDJE
 
Istovjetan Javni poziv objavljen je 06.08.2014.godine.