Potpisani ugovori sa pet korisnika novčane pomoći u sanaciji objekata oštećenih u prirodnim nepogodama

posted in: Arhiva | 0

Općinski načelnik općine ključ prof. Nedžad Zukanović potpisao je danas triparitarne ugovore sa pet korisnika novčane pomoći koji su pretrpjeli štetu na porodičnim objektima usljed poplava i klizišta. Treći potpisnik ugovora je Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, potpisu ugovora prethodila je donesena Odluka Općinskog vijeća o načinu utroška novčanih sredstava za sanaciju šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda-poplave koja je održana ovog utorka. Donesenom Odlukom utvrđuje se način utroška novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 37.247,32 KM dobijenih od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, za sanaciju šteta nastalih usljed elementarne nepogode- poplave na području Općine Ključ. Novčana sredstva iz člana 1. Odluke utrošiće se za sanaciju tri klizišta na području općine Ključi to:

Izradu projekta sanacije klizišta u naselju Klipanovići   iznos od  3.510,00 KM
Izrada projekta sanacije klizišta u naselju Rejzovići     iznos od   4.000,00 KM
Izrada projekta sanacije klizišta u naselju Ramići         iznos od   4.000,00 KM
Za sanaciju stambenih objekata ugroženih klizištem sljedećih vlasnika:
Salak (Pere) Slavko  iz D.Ratkova           iznos od              3.468,05 KM
Bajrić (Vahida) Juso iz Dubočana             iznos od               8.201,45 KM
Bajrić (Vahida) Jusuf iz Dubočana            iznos od               5.455,90 KM
Dedić (Ibre) Smajo iz Zgona                       iznos od               1.857,75 KM
Alibegović Fuad i Alibegović Mesud       iznos od               1.090,08 KM
Preostala novčana sredstva dobijena od Fonda u iznosu od 5.664,09 KM za sanaciju štete dodjeljivat će se nastradalim na području općine Ključ za uništene i oštećene stambene objekte u skladu s “Pravilnikom o bližim kriterijima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za dodjelu novčanih sredstava i građevinskog materijala na ime pomoći vlasnicima uništenih ili oštećenih stambenih objekata na području općine Ključ”.
Sva buduća donirana sredstva sa kantonalnog, federalnog i državnog nivoa dobijena za sanaciju šteta usljed elementarne nepogode poplave utrošit će se po priporitetima za sanaciju i to:
Za sanaciju klizišta na području općine Ključ koja direktno ugrožavaju objekte I saobraćajnice
Za sanaciju objekata direktno ugroženim klizištima
Za sanaciju poslovnih objekata sa štetama od elementarne nepogode-poplave
Za sanaciju privatnih stambenih objekata uništenih I oštećenih elementarnom nepogodom, a u skladu s “Pravilnikom o bližim kriterijima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za dodjelu novčanih sredstava i građevinskog materijala na ime pomoći vlasnicima uništenih ili oštećenih stambenih objekata na području općine Ključ”.