Opće informacije – Industrijska zona Velagići

posted in: Industrijska Zona Blog | 0

Industrijska zona je najznačajniji morfološki oblik koncentracije industrijskih pogona u gradu. Riječ je o dijelu gradskog prostora namijenjenom industrijskoj proizvodnji u kojoj je podignut veći broj pogona. Industrijski pogoni često imaju zajedničku infrastrukturu (željeznice, ceste, plinovod, električni vodovi, kanalizacija, telekomunikacije itd.). Prema tome, industrijska zona nije funkcionalni nego prostorni pojam. Industrijske zone mogu nastati spontano, ali najčešće planskim mjerama. Unaprijed projektovana i realizovana industrijska zona neobično je privlačna za uprave industrijskih i njima srodnih preduzeća, jer se ne moraju brinuti i da dođu do terena i o tome gdje su urbanističkim planovina takve zone predviđene. To je posebno izraženo u slučaju danas sve brojnijih industrijskih preduzeća koja su, raznim mjerama upravne vlasti, prisiljena na preseljenje. Istovremeno, stvaranje industrijskih zona jedno je od najsnažnijih sredstava u rukama općina, gradova i regija da u svoj prostor privuku industriju, ako je žele. Za državu ili lokalne uprave to znači pojednostavljenje procedure i garant provođenja zoniranja i planiranja razvoja i zaštite okoliša.

Rukovodeći se prethodno kazanim, Općina Ključ je donijela odluku o izgradnji Industrijske zone u Velagićima.
Odlukom Općinskog vijeća formirana je Industrijska zona, a Općina je izvršila parcelizaciju i izradila projektno tehničku dokumentaciju.
 
Parametri koji karakterišu Industrijsku zonu u Velagićima su navedeni kako slijedi:
– Osnivač zone, godina osnivanja: Općina Ključ, 2002.godine.
– Lokacija: Velagići.
– Vrsta zone po namjeni: poduzetničko-zanatska.
– Način upravljanja zonom: Općina i maloprivrednici.
– Vlasništvo nad zonom: mješovito.
– Udaljenost od centra općine: 6 km.
– Udaljenost od magistralnog puta: uz magistralni put M5 Bihać-Jajce.
– Zona je obuhvaćena prostornim planom općine.
– Postoji projektna dokumentacija za područje zone.
– Općina je formalno-pravno vlasnik navedenog zemljišta.
– Zemljište zone je zavedeno u katastar.
– Model raspolaganja zemljištem zone: prodaja parcela (nema iznajmljivanja).
– Površina zone: 26.000 m2.
– Zemljište zone je isparcelisano na 22 parcele.
– Broj slobodnih parcela: 2.
– % iskorištenosti zemljišta zone: 60 %.
– Cijena zemljišta u zoni ( KM/m2 ) : 8,00 – 10,00 KM/m2  neizgrađenog zemljišta.
– Postoji slobodno mjesto za proširenje zone u slučaju potrebe.
– Postoje prateći objekti i sadržaji u zoni (transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV-630, kanalizacija, vodovod, telefon, prosječene i djelimično urađene unutrašnje saobraćajnice). 
– Karakteristike terena: ravan-blago nagnut.
– Nema opasnosti od poplava i klizišta. 
– Transportna infrastruktura u zoni: unutrašnje saobraćajnice.
 
– Dosadašnja ulaganja:
                            – Općina . . . 50.000,00 KM,
                            – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta . . . 162.000,00    KM,                                    
                            – Drugi izvori . . . 44.000,00 KM,   
                            – Ukupno . . . 256.000,00 KM.
 
– Naknade:  – za uređivanje građevinskog zemljišta: 2,00 KM/m2 korisne površine objekta,
                      – za korištenje građevinskog zemljišta: 0,10 KM/m2,
                      – za promjenu namjene zemljišta: 0,80 KM/m2,
                      – visina rente i naknada za katastar: 2,00 KM/m2 korisne površine objekta,
                      – za izdavanje tehničke saglasnosti: max 1.500,00 KM,
                      – ukupna komunalna naknada: 0,15 KM/m2,
                      – priključak vode i kanalizacije: 800,00 KM,
                      – priključak za električnu energiju: po instalisanoj snazi,
                      – sanitarna i protivpožarna saglasnost: zavisno od namjene objekta.
 
Na planiranom prostoru Industrijske zone u Velagićima su izgrađeni privredni objekti koji već odavno obavljaju registrovanu privrednu djelatnost u oblasti proizvodnje plastične, aluminijske i drvene stolarije, prerade drveta, izrade namještaja, izrade paleta, prometa nafte i naftnih derivata.
 
U praksi se pokazalo da planirane parcele sa relativno malim površinama ne odgovaraju potrebama za izgradnju privrednih pogona, pa je došlo do povećanja parcela tako što su skoro sva privredna društva proširila prvobitne parcele dokupljujući susjedne parcele radi stvaranja normalnih uslova za izgradnju. Zbog toga su nastale potrebe za izmjenama i dopunama urbanističkog rješenja saobraćajnica i parcelacije ostalog planiranog prostora. 
Planom parcelacije je obuhvaćen prostor proširenja Industrijske zone u zadatim granicama obuhvata urbanističkog plana. Planirani prostor je podijeljen na 19 parcela različitih površina. Svaka od parcela je saobraćajno povezana sa internim saobraćajnicama koje izlaze na glavne saobraćajnice.
Ukupna površina novoformiranih parcela planiranih za izgradnju iznosi 205 026,01 m2 odnosno 20,5 ha. Parcele za izgradnju su planirane za samostalne industrijske pogone ili proizvodno uslužne radionice. Prema potrebi je moguće izvesti spajanje više susjednih parcela u jednu za potrebe izgradnje industrijskih kompleksa. Unutrašnji saobraćaj i parking prostori su planirani unutar parcela.
Pregled parcela po površinama:
1. Parcela 1                                 P = 9 834,27 m2
2. Parcela 2                                 P = 14 779, 40 m2
3. Parcela 3                                 P = 9 503,91 m2
4. Parcela 4                                 P = 10 442,64 m2 
5. Parcela 5                                 P = 16 303,46 m2
6. Parcela 6                                 P = 9 084, 97 m2
7. Parcela 7                                 P = 11 679,07 m2
8. Parcela 8                                 P = 13 223,60 m2
9. Parcela 9                                 P = 14 878,69 m2
10. Parcela 10                               P = 15 039,34 m2
11. Parcela 11                               P = 14 830,08 m2
12. Parcela 12                               P = 17 820,76 m2
13. Parcela 13                               P = 7 567,31 m2
14. Parcela 14                               P = 6 743,29 m2
15. Parcela 15                               P = 7 467,88 m2
16. Parcela 16                               P = 6 740,62 m2
17. Parcela 17                               P = 6 176,20 m2
18. Parcela 18                               P = 6 074,48 m2
19. Parcela 19                               P = 6 836,04 m2
   
              
     Sigurno je da će Industrijska zona u Velagićima svoju funkcionalnost i očekivanja ostvariti u periodu pred nama uz aktivno učešće svih zainteresovanih subjekata, prvenstveno lokalnih vlasti i poduzetnika sa područja općine.