Osigurana sredstva za obezbjeđenje zakonski potrebne dokumentacije za zatvaranje deponije Peći

posted in: Arhiva | 0

Općinski načelnik općine Ključ , prof. Nedžad Zukanović potpisao je jučer (08.12.2014.godine) u Sarajevu sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma  Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava za sufinansiranje projekata za zatvaranje tehničkih, neuređenih općinskih deponija, unaprjeđenje rada postojećih regionalih centara za upravljanje komunalnim otpadom i tehničko unaprjeđenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu.  Odobrena sredstva u iznosu od 60.060,00 KM će se koristiti za „Projekat zatvaranja općinske deponije II faza) čijom implementacijom će se obezbjediti izrada glavnog građevinskog projekta za zatvaranje općinske deponije na Pećima. 

Pored ovog projekta Općina Ključ je u partnerstvu sa Javnim komunalnim preduzećem „Rad“ Ključ i u 2013.godine obezbjedila sredstva u iznosu od   76.488,00 KM za izradu projektno tehničke dokumentacije , urbanističke saglasnosti, elaborata i okolinskih dozvola koje se zakonski moraju obezbjediti za provođenje postupka zatvaranja deponije . Sa ovim sredstvima Općina Ključ i JKP „ Rad“ kompletirat će svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se mogu raditi kvalitetne aplikacije za dobijanje sredstava od domaćih i stranih fondova za izvođenje radova i nabavku potrebne opreme za zatvaranje deponije Peći. 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Nedžad Zukanović, prof.