Voda u Ključu ispravna za piće

posted in: Arhiva | 0

Najnoviji rezultati fizičko-hemijskog i mikrobiološkog ispitivanja vode za piće, urađene od strane Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a, pokazuju potpunu ispravnost vode za piće, na sva 4 (četiri) uzorka sa vodovodnog sistema grada Ključa. Voda za piće na vodovodnom sistemu Okašnica je fizičko-hemijski i mikrobiološki potpuno ispravna. Analize vode za piće uzete sa lokalnog vodovodnog sistema Dujkove Bare na Krasuljama pokazuju potpunu ispravnost. Voda za piće na sistemu Dujkove Bare fizičko-hemijski i mikrobiološki potpuno je ispravna.