Saopćenje za javnost Općine Ključ povodom učestale pojave zemljotresa na području općine Ključ

posted in: Dijaspora | 0

Povodom učestale pojave zemljotresa na području općine Ključ , Općinski načelnik prof. Nedžad Zukanović i Služba za civilnu zaštitu,  zaštitu od požara i zajedničke poslove izdaju sljedeće saopćenje za javnost. Shodno izvještaju dobivenom od Federalnog hidrometerološkog zavoda, a imajući u vidu historijsku seizmičnost područja općine Ključ tokom nekoliko predhodnih vijekova , prostor općine Ključ okarekteriziran je relativno umjerenim nivom seizmičnosti.  Prema seizmičkim kartama na području općine Ključ nebi trebalo očekivati zemljotrese većeg intenziteta koji mogu prouzrokovati veću materijalnu štetu na građevinskim objektima , a samim tim niti prouzrokovati opasnost po ljudske živote. 

Shodno gore navedenim činjenicama preporučuje se stanovništvu općine Ključ da ne vjeruju neargumentovanim progrozama o mogućim nastancima zemljotresa, budući da prema Izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda nebi trebalo očekivati potrese većeg intenziteta . 
Služba za civilnu zaštitu,  zaštitu od požara i zajedničke poslove će nastaviti komunikaciju sa institucijama nadležnim za  ovu oblast i redovno će izvještavati stanovništvo o svim dešavanjima.