Općinsko vijeće održalo posljednju ovogodišnju sjednicu- Usvojen Budžet općine Ključ za 2015.godinu

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je jučer svoju XXV redovnu sjednicu. Iako se prvobitno na dnevnom redu našlo 13 tačaka isti je na zahtjev kluba SDP-a dopunjen sa dvije dodatne tačke: Rješenje o razrješenju članova Skupštine JKP „Rad“Ključ i Rješenje o imenovanju članova Skupštine ovog preduzeća. Sa 15 glasova ZA  usvojen je Budžet općine Ključ za 2015.godinu u iznosu od 4.417.130,00 KM.  Značajno je napomenuti da je Budžet za narednu godinu usklađen sa Strategijom razvoja općine Ključ odnosno sa Planom implementacije projekata za 2015. Za sufinansiranje ovih projekata predviđena su sredstva u iznosu od 295.560,00 KM što je neophodno za apliciranje kod domaćih i stranih donatora. Također Budžetom su predviđena sredstva za dodjelu 50 stipendija u iznosu od 600,00 KM, kao i značajno povećanje sredstava za naknade porodiljama koje su nezaposlene, te će prvi put u 2015.godini primati mjesečnu naknadu umjesto dosadašnje jednokratne naknade u ukupnom iznosu od 485,00 KM. 

Na dnevnom redu našla se i Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana grada Ključ za period 2011.-2031. godina, sa Odlukom o provođenju Urbanističkog plana grada Ključ. Nakon detaljnog obrazloženja izmjena koje su planirane ovom Odlukom od strane  Harisa Mujkića ispred Urbanističkog zavoda i predstavnika nadležen službe općine Ključ Odluka je jednoglasno usvojena.
Zbog učestalih zemljotresa na području općine Ključ u proteklom periodu koji su uznemirili građane Ključa na prijedlog vijećnika Fahrudina Ćemala dnevni red je dopunjen sa još jednom tačkom a vezano za infomacije o stanju u Ključu nakon zemljotresa. Općinski načelnik Nedžad Zukanovića je istakao da Služba za civilnu zaštitu,  zaštitu od požara i zajedničke poslove redovno komunicira sa institucijama nadležnim za ovu oblast i da će nastaviti redovno izvještavati stanovništvo o svim dešavanjima kao i do sada.Načelnik Zukanović je istakao da  preporučuje stanovništvu općine Ključ da ne vjeruju neargumentovanim progrozama o mogućim nastancima zemljotresa koje su ovih dana čule u našem gradu, budući da prema Izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda nebi trebalo očekivati potrese većeg inteziteta.
Do kraja sjednice vijećnici su između ostalog  usvojili Odluku o davanju saglasnosti na dodjalu koncesija, Odluku o komunalnoj naknadi na naselje Krasulje centar-Sejarić i Program rada Općinskog vijeća općine Ključ za 2015. godinu.