Obavijest za poljoprivredne proizvođače

posted in: Arhiva | 0

Služba za finansije trezor i privredu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ koji su u propisanom roku do 15.11.2014.godine izvršili prijavu plana proizvodnje na obrascu PPP za federalne novčane podrške za  2015.godinu, shodno odredbama člana 6., stav 1 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/14 i 75/14),  u cilju ostvarivanja prava na novčane podrške u 2015.godi da su obavezni  izvršiti upis promjena u Registru poljoprivrednig gazdinstava  i Registru klijenata najkasnije do 31.03.2015.godine.

Shodno odredbama  članu 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08 ), poljoprivredna gazdinstva i klijenti su dužni da svake godine , u periodu od 01.01. do 31.03. izvrše upis promjena u RPG i RK u  Službi za finansije trezor i privredu koja vodi registre podatke o:

  • Poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
  • Trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke,
  • Promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Napomena:Ukoliko u roku od 01.01.2015.godine  do 31.03.2015.godine poljoprivredna gazdinstva i klijenti ne  izvrše upis promjena  u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata neće moći ostvariti pravo na federalne novčane podrške u 2015.godinii.Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za finansije, trezor i privredu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 227.

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ također obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava početka/završetka proizvodnji za federalne novčane podrške u 2015.godini.

Shodno odredbama člana 7., stav 1 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/14) i 75/14), klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje kantonalnom ministarstvu putem općinske službe na čijem području se obavlјa proizvodnja na obrascima P-1 za bilјnu i animalnu proizvodnju.

BILJNA PROIZVODNJA 

Rok – najkasnije 15.05.2015.godine

– Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž)

– Proizvodnja stočnog ječma i tritikala

Rok – najakasnije 31.05.2015.

 

– Proizvodnja silažnog kukuruza

Rok – najkasnije 30.06.2015.godine

– Proizvodnja helјde

– Proizvodnja lјekovitog i aromatičnog bilјa (kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilјe i lovor)

 

ANIMALNA  PROIZVODNJA 

Rok – decembar 2014. godine/ za nove kooperante u toku godine

– Proizvodnja svježeg kravlјeg mlijeka

– Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka

Rok – najkasnije 01.09.2015.godine

– Uzgoj rasplodnih junica

– Uzgoj goveda u sistemu krava-tele

Rok – najkasnije do 15.05.2015.godine

– Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)

– Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

Rok najkasnije 01.06.2015.godine

– Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka, glavatica, šaran, liplјan, lubin i orada)

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi

– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (od kada se računa početak turnusa)

– Završetak proizvodnje  najkasnije 15 dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini

Tov janjadi/jaradi

–  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (janjeta/jareta) u turnus (od kada se računa početak urnusa) podnese prijavu početka tova kantonalnom

–  najkasnije 10 dana prije završetka tova janjadi/jaradi izvrši prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu, koja se ulaže u predmet.

Služba za finansije, trezor i privredu