Održan sastanak Partnerske grupe za razvoj općine Ključ

posted in: Dijaspora | 0

U Ključu je jučer održan sastanak Partnerske grupe za razvoj općine kojoj je prezentiran trogodišnji plana implementacije projekata iz Strategije razvoja općine Ključ 2014-2023. godina. U trogodišnjem planu koji se odnosi na 2015-2017.godinu uvršteno je 76 projekata i to 16 projekata koji se odnose na ekonomski sektor, 22 projekta iz sektora zaštite okoliša i 38 projekata koji se odnose na razvoj društvenog sektora. U budžetu općine Ključ  obezbjeđena su i sredstva za sufinansiranje ovih projekata . Za 2015.godinu za ovu namjenu planirano je 322.963 KM. 

Općinski načelnik Nedžad Zukanović izrazio je svoje zadovoljstvo sa usvojenom Strategijom razvoja kao i sa došadašnjim tokom njene implementacije. Istakao je dobru saradnju Općine sa svim javnim ustanovima i preduzećima, te nevladinim organizacijama koji su bili uključeni u kompletan proces planiranja ali i implementacije projekata. Posebno se osvrnuo na dobru saradnju Općine Ključ sa UNDP-om koji su nas prepoznali kao ozbiljne partnere što je već rezultiralo sa  finansiranjem niz značajnih projekata od strane UNDP-a. 

Ovom sastanku prisustvovao je veliki broj članova partnerske grupe. Partnerska grupa je mehanizam za osiguravanje učešća socio-ekonomskih aktera u procesu implementacije strategije i svojevrsan glas građana, ona predstavlja osnov za komunikaciju između općinske uprave i građana.
Podsjećamo da je Strategija razvoja općine Ključ je urađena u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini koji predstavlja zajedničku inicijativu Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH i Švicarske agencija za razvoj i saradnju. Strategija razvoja je ključni strateško-planski dokument općine Ključ, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. U izradi Strategije korištena je standardizovana Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja. 
Poslušajte izjavu Nermine Hamedović stručnog savjetnika za koordiniranje i planiranje razvoja: