Općina Ključ nastavlja sa praksom obezbjeđivanja pripravničkog staža za mlade ključane

posted in: Arhiva | 0

Nakon što je u 2013 godini u javnom sektoru općine Ključ  oko 15 mladih visokoobrazovanih ljudi dobilo šansu da odradi pripravnički staž i stekne svoje prvo radno iskustvo Općina Ključ i ove godine nastavlja sa ovom dobrom praksom. Na inicijativu Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića  jučer je u Organu uprave općine Ključ održan sastanak sa direktorima javnih ustanova i preduzeća ove općine kako bi se pronašao adekvatan način da se mladim ljudima iz Ključa da šansa da steknu svoje prvo radno iskustvo kroz obavljanje pripravničkog staža.

Sastanku je prisustvovao i Jasim Hadžić, rukovodilac Biro-a rad Ključ, Nijaz Delić, šef Službe za finansije, terzor i privredu i Hamdija Dučanović, šef Službe za upravne i zajedničke poslove i podršku upravi.Prema riječima Jasima Hadžić  na evidenciji Biroa u Ključ trenutno se nalaze 82 osobe sa završenim fakultetom i magisterijem koje čekaju svoju šansu a Federalni zavod za zapošljavanje kroz svoje programe pruža mogućnost da im se to i obezbijedi. Određeni broj ovih osoba s obzirom na vrstu zanimanja koju su završile kao npr. prosvjetni radnici nije moguće uposliti u javnim ustanovama i preduzećima općine jer odrađivanje pripravničkog staža za ove lice ide putem kantonalnih institucija. S tim u vezi na sastanaku je razgovarano o načinu i mogućnostima obezbjeđivanja pripravničkog staža za 26 osoba sa evidencije Biro rad  čija zanimanja odgovaraju djelatnostima koje obavljaju javne ustanove i preduzeća općine.
Tokom sastanka Općinski načelnik Nedžad Zukanović je istakao da je i u Budžetu općine za ovu godinu planiran iznos od 20.000 KM za pripravnički staž tako da će općina Ključ u skladu sa svojim mogućnostima a u saradnji sa ustanovam i preduzećima zasigurno dati sve od sebe kako bi mladi ljudi dobili svoju šansu. Naredni sastanak dogovoren je za ponedjeljak, 2. februara na kojem će se ponovo sastati direktori javnih ustanova i preduzeća zajedno sa Načelnikom Zukanovićem i na kojem će direktori iznijeti podatke o broju lica za koji su u mogućnosti obezbijediti pripravnički staž.
Izvor: www.media-kljuc.ba