Usvojene sve tačke dnevnog reda na XXVI sjednici Općinskog vijeća Ključ

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je svoju 26. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano ukupno šesnaest tačaka dnevnog reda. Na samom početku sjednice nije bilo izmjena i dopuna dnevnog reda te se sjednici pristupilo prema ranije utvrđenom redu. Ipak kod razmaranja 3. tačke Izvještaja o izvršenju zaključaka sa prethodne sjednice, usvojen je i Zaključak kojiim se prihvata inicijativa za podnošenje zahtjeva višim instancama vlasti, Federalnoj Vladi i poslanicima u Parlamentu FBiH, kao i kantonalnim vlastima za promjenom i izmjenama zakona o stečajnom postupku, dinamici datuma i rokova kod stečajnih postupaka te da ubuduće oštećeni radnici budu na prvom mjestu kod rješavanja ovakvih situacija. Ovaj zahtjev došao je od radnika DI Ključa, čiji su predstavnici prisustvovali prvom dijelu sjednice Općinskog vijeća.

Kantonalna vlada je još 2009. donijela odluku o pokretanju stečaja a prvo ročište o otvaranju stečajnog postupka održano je u martu 2012. godine a sam stečajni proces ni do danas nije završen. Ova nekadašnja firma ne radi već punih deset godina, što je obespravljene radnike dovelo do očaja. Isti godinama nemaju pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu niti mogu uvezati radni staž i penzionisati se oni koji su stekli to pravo. Općinsko vijeće općine Ključ podržalo je opravdani zahtjev bivših uposlenika DI Ključa i kao i svaki put do sada, razumijevajući njihove probleme, ali isto tako lokalna vlast je nemoćna u rješavanju ovih pitanja s obzirom da je ovo preduzeće u nadležnosti Kantona i podliježe propisima viših nivoa vlasti.Vijećnici su potom sve preostale tačke usvojili gotovo jednoglasno. Usvojena je odluka o davanju saglasnosti investitoru, privrednom društvu „Tempic FA“ doo Ključ za izgradnju dijela građevine-hotela u Ključu na parceli kojom upravlja općina Ključ. Usvojena je i Odluka o izradi Regulacionog plana prostornog obuhvata DI Ključ u Ključu. Ovom Odlukom pristupa se izradi Regulacionog plana prostornog obuhvata DI „Ključ“ u Ključu a obuhvat Regulacionog plana zauzima dio grada Ključ, prostor DI „Ključ“ u površini od 50.279 m2. Regulacioni plan se donosi na vremenski period od deset godina (2015.-2025. godina).Vijećnici su usvojili i set odluka koje se tiču komunalnih taksa i naknada. Na osnovu ličnog zahtjeva vijećnici su razriješili dužnosti predsjednika općinske Komisije za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja Elvira Risovića te imenovali Sulejmana Kulenovića za novog predsjednika ove Komisije. Vijećnici su usvojili još Izvještaj o radu Općinske izborne komisije uz riječi pohvale za rad iste tokom opštih izbora u našoj zemlji, potom Informaciju o problemima pasa lualica i Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Ključ za decembar 2014. godine.

Prilog;media-kljuc.ba