Prvo radno iskustvo za 10 visokoobrazovanih ključana

posted in: Arhiva | 0

Općinski načelnik Nedzad Zukanović je u  proteklih 10 dana održao nekoliko sastanaka sa direktorima javnih ustanova i preduzeća općine Ključ, zatim rukovodiocem Biroa rada Ključ kao i mladim visokoobrazovanim osobama iz naše općine koje se nalaze na evidenciji Biroa rada kako bi se pronašlo najbolje moguće rješenje i što većem broju lica na evidenciji Biroa sa završenom visokom stručnom spremom obezbijedilo prvo radno iskustvo kroz obavljanje volonterskog staža.

Na evidenciji Biroa u Ključ trenutno se nalaze 82 osobe sa završenim fakultetom i magisterijem koje čekaju svoju šansu. S tim u vezi u proteklih nekoliko dana na pomenutim sastancima je razgovarano o načinu i mogućnostima obezbjeđivanja pripravničkog staža za 26 osoba sa evidencije Biro rad  čija zanimanja odgovaraju djelatnostima koje obavljaju javne ustanove i preduzeća općine. Nakon što su na zajedničkom sastanku ovim mladim osobama  predstavljeni uslovi pod kojima će obavljati volonterski staž njih 10 je iskazalo interes da u naredih godinu dana stekne svoje prvo radno iskustvo u nekoj od javnih ustanova ili preduzeća naše općine. Prema riječima Načelnika Zukanovića cilj ove inicijative koju je on i pokrenu je da se svim ovim osobama  da jednaka šansa, odnosno ista ponuda za sve bez nepotizma i pristrasnosti .“ Naša namjera je da omogućimo svim našim mladim ljudima pod jednakim uslovima da dođu do svog prvog radnog iskustava i postanu kokurenti na tržištu rada i dalje nastave razvijati karijeru u smjeru kojem žele.“ :istakao je Zukanović.

Općina Ključ je inače jedna od rijetkih općina u našoj zemlji koje je odlučile da pruži šansu svim mladim visokoobrazovanim osobama sa evidencije Biro rada da steknu svoje prvo radno iskustvo.U narednim danima 10 mladih obrazavanih ključana  počinje sa obavljanjem volonterskog staža, međutim i za sve one druge visokoobrazovane osobe sa evidencije Biroa rada koji na ovaj način žele da odrade pripravnički staž vrata su otvorena poručeno je sa današnjeg sastanka. Izvor: www.media-kljuc.ba