Poziv za učešće na prezentaciji dosadašnjih aktivnosti vezanih za izradu Regulacionog plana prostornog obuhvata DI “Ključ” u Ključu

posted in: Dijaspora | 0

U petak, 06.03.2015.godine u 14h u sali Općinskog vijeća općine Ključ , u okviru poslovnog druženja „Biznis kafa“, održaće se prezentacija dosadašnjih aktivnosti vezanih za izradu Regulacionog plana prostornog obuhvata DI „Ključ“ u Ključu. Ovo je prilika da se  zainteresovani ulagači na području općine Ključ upoznaju o namjerama jedinice lokalne samouprave vezanim za ovaj lokalitet u površini od 50.279 m² (5,0279 ha) koji obuhvata prostor ograđen i oivičen sa ulicom Branilaca BiH, ulicom Humićka i ulicom Sanska.

Cilj „Biznis kafe“ jeste promocija vlastitog biznisa, motivacija poduzetnika, razmjena informacija, dijeljenje znanja te poslovno umrežavanje, a ovaj sastanak jeste upravo pružena mogućnost za ostvarenje navedenog.