Poslušajte VI radio emisiju “Migracije i razvoj”

posted in: Dijaspora | 0

U utorak, 3 marta emitovana je šesta emisija “Migracije i razvoj” namijenjena ključanima koji žive i rade izvan svoje zemlje.
U ovoj radio emisiji razgovarali smo sa Rufadom Čajićem, predstavnikom Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne djelatnosti općine Ključ o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u našoj općini, proceduri koja je potrebna za postupak legalizacije, olakšicama koje općina nudi građanima prilikom legalizacije, cijenama taksa za dobivanje urbanističke i građevinske dozvole, zatim o interesu naših građana u dijaspori za gradnju u matičnoj općini, novom urbanističkom planu Ključa i regulacionom planu za područje DI Ključa.

U drugom dijelu emisije predstavili smo kulturni život i sadržaje koji se odvijaju u Ključu. U sklopu toga prezentirane su aktivnosti Centra za kulturu i obrazovanje u okviru kojeg se u Ključu odvija veći dio kulturnih zbivanja, zatim su predstavljena kulturno-umjetnička društva koja egzistiraju u našoj općini (“Stari Grad” i “Naša Mladost”), Udruženje likovnih umjetnika “Stari Grad” Ključ i omladinsko udruženje “Krasuljak”.
U zadnjem dijelu emisije “Hronika mjeseca” emitovali smo najznačajnije informacije koje su obilježile februar 2015 godine.
Poslušajte VI emisiju “Migracije i razvoj”!