Prva posjeta ministra Nuhića općini Ključ

posted in: Arhiva | 0

Tahir Nuhić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona sa svojim saradnicima boravio je danas u svojoj prvoj radnoj posjeti općini Ključ. Ministar Nuhić sastao se sa općinskim načelnikom prof. Nedžadom Zukanovićem a razgovarano je o aktuelnoj situaciji u našoj općini a potom su posjetili Javno komunalno preduzeće Rad u kom se između ostalog, implementira projekat „SWIS“.

Tahir Nuhić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline USK-a:

 
Informacioni sistem za upravljanje čvrstim otpadom SWIS implementira se u okviru projekta „KORAK-PO-KORAK“, integriranog upravljanja otpadom. Ovaj projekat se realizuje pod pokroviteljsvom kantonalnog ministarstva građenja. To je jedinsvena baza podataka, podaci o kompletnim tarifama komunalnih usluga , količinama otpada koji se reciklira, odnosno, koji završi na deopniji i usklađeni su na cijelom području jugoistočne Evrope. Potrebe za procjenu nivoa usluga i poređenje pokazatelja poslovanja kao osnove za kvalitetno planiranje, zahtijevaju razvoj i korištenje standardiziranih alata za proračune u oblasti upravljanja otpadom a koji se temelje na ažurnim informacijama na svim nivoima vlasti.
 
Općinski načelnik Nedžad Zukanović:
Prilog: media-kljuc.ba