Poziv za prezentaciju za uspostavljanje kooperantskih odnosa za proizvodnju industrijskih krastavaca kornišona

posted in: Arhiva | 0

Služba za finansije, trezor i privredu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da će dana 31.03.2015.godine (utorak) u Sali Općinskog vijeća općine Ključ sa početkom u 18,00 sati  firma  „Kühne“ sa sjedištem u Hamburgu održati prezentaciju za uspostavljanje kooperantskih odnosa za proizvodnju i isporuku industrijskih krastavaca kornišona. Općina Ključ stupila je u kontakt sa Unijom za održivi povrataka i integraciju u BiH koja pokreće kampanju zapošljavanja povratnika i raseljenih lica u ruralnom području, gdje se takođe može uključiti i domicilno stanovništvo. 

Firma Kühne sa sjedištem u Hamburgu je vodeća firma u Evropi za kiseli program i trenutno je zainteresovana za uspostavljanje kooperantskih odnosa za proizvodnju i isporuku industrijskih krastavaca – kornišona.Za sve one koji uđu u proces proizvodnje obezbjeđen je sadni materijal , tehnička 
podrška, edukacija i savjetodavne usluge. 
Preduslovi koji moraju ispunjavati poljoprivredni proizvođači su: 
1. Pripremljeno zemljište za sadnju; 
2. Postavljeni stubovi na visini od 1,80 m iznad zemlje; 
3. Korištenje isključivo sjemena ili rasada koju Kühne stavi na raspolaganje ( isto 
 važi i za zaštitna sredstva i gnojivo). 
Zagarantovan je otkup svih proizvedenih količina. Plaćanje proizvedenih količina vrši se sedmično od strane Kühne. 
Pozivamo sve zainteresovane da neizostavno prisustvuju  prezentaciji  na kojoj će predstavnici firme Kühne iznijeti sve detalje vezane za pokretanje proizvodnje i korake koji dalje slijede.