Održana XXVIII sjednica Općinskog vijeća Ključ

posted in: Dijaspora | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je u četvrtak svoju XXVIII sjednicu. Na samom početku sjednice Abdulah Šistek, pomoćnik Općinskog načelnika na osnovu ovlaštenja načelnika povukao je sa dnevnog reda Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ za 2014. godinu i Izvještaj o korištenju tekuće rezerve za prethodnu godinu uz obrazloženje da su tačke povučene, jer je Općinski načelnik Zukanović spriječen da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga.

Do kraja sjednice vijećnici su razmatrali i usvojili 20 tačaka među kojima je najviše rasprave izazvala Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Novo gradsko groblje“ u Ključu. Regulacioni plan će se odnositi na period od 10 godina i obuhvatit će dio šireg urbanog područja grada Ključa u naselju Huskići u površini od 63000 m2 (6,30 ha.). Granicu obuhvata čini prostor ograđen i ovičen sa ulicom Huskićka sa istočne strane, ulicom Šehićka sa sjeverne strane i Kalajdžića potokom sa južne strane lokacije novog gradskog groblja. S obzirom da su dijelovi parcela na kojima bi se nalazilo groblje u privatnom vlasništvu ova Odluka je usvojena uz zaključak da se formira Komsija koja bi obavila razgovor sa vlasnicima predmetnih parcela kako bi se utvrdila cijena zemljišta kao i da se obezbijede sredstva potrebna za kupovinu parcela.
Tokom sjednice vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o radu Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu uz određene primjedbe među kojima je najviše rasprave izazvalo održavanje javne rasvjete i nerealizacija Odluke o parking prostoru u Ključu. Do kraja sjednice usvojeni su izvještaji o radu i programi rada Radio Ključa, Veterinarske stanice, Centra za kulturu i obrazovanje i Javno-komunalnog preduzeća Rad. Izvor: www.media-kljuc.ba