Obavijest za poljoprivredne proizvođače – voćare, preporuka za preventivnu zaštitu od bolesti nasada jabuke i kruške

posted in: Arhiva | 0

Izvještajno – prognozna služba Poljoprivrednog zavoda USK-a obavještava voćare da je u nasadima jabuka i krušaka toplo vrijeme potaklo  kretanje vegetacije. Preporučujemo voćarima prije padavina izvršiti preventivnu zaštitu od bolesti krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krušaka (Venturia pyrina). 
Za zaštitu koristiti dozvoljene preparate na osnovi bakra: Modra galica, Nordox 75WG, Kupropin WP, Rume Caffaro32WP, Champion WP, Cuproline, Borovska juha, 20WPManica, Cuprablau-Z i dr. 

Ukoliko se nasad nalazi u fazi bubrenja pupova (fenofaza B) preporučujemo izvršiti prskanje pripravcima na osnovi bakra koji djeluju na uzročnike bolesti kovrčavosti lista (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), uzročnike bolesti sušenja grančica i cvijeta (Monillia laxa), uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapi). 
Za navedene uzorčnike bolesti moguće je upotrijebiti jedan od preparata: Bordovska juha 20WP Manica, Cuprocaffaro 50WP, Rame Caffaro 32WP, Nordox super 75, Neoram WG, Champion i dr. ili gotove kombinacije pripravka i mineralnog ulja: Crveno ulje ili Modro ulje koji ujedno djeluju i na prezimljujuća jaja lisnih uši, štitastih uši i jaja crvenog pauka.  
 
Prije upotrebe pročitati uputu proizvođača pripravka.
 
Evidentirati prskanje.  
 
Služba za finansije, trezor i privredu